ข่าวอสังหาริมทรัพย์
 
      สัมมนา 3 สมาคมอสังหาฯ    ( 23 กุมภาพันธ์ 2560 )
 

คุณวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนา
“อสังหาริมทรัพย์ดัชนีหลักชี้เศรษฐกิจปี 2017” โดย คุณฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ร่วมบรรยายในงานสัมมนา เรื่อง “สถานการณ์ตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัย ปี 2559 และแนวโน้ม ปี 2560” และ
ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
บรรยาย เรื่อง “ทิศทางและแนวโน้มการตลาดของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ปี 2560” จัดโดย สมาคมอาคารชุดไทย
สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร และสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพมหานคร
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมี ผู้เข้าร่วมฟังงานสัมมนาเป็นจำนวนมาก
 
สั่งพิมพ์สั่งพิมพ์ | ปิด
   
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
ชั้น 18 อาคาร 2 เลขที่ 63 ถ.พระราม9 ห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
โทรศัพท์:0 2202 1768  โทรสาร:0 2643 1252
แนะนำหรือพบปัญหาทางเทคนิคในเว็บไซต์กรุณาติดต่อ webmaster@reic.or.th
สอบถามปัญหาด้านข้อมูลกรุณาติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการข้อมูล (คุณวาทินี ชุณหโสภาค โทร 02-202-1768)