ข่าวอสังหาริมทรัพย์
 
      ESTATE REVOLUTION สกรัมความคิด ธุรกิจอสังหาฯ    ( 18 ตุลาคม 2561 )
 

ดร. วิชัย วิรัตกพันธ์ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เป็นวิทยากรบรรยายในงานสัมมนาทางวิชาการประจำปี 2561
หัวข้อ “ESTATE REVOLUTION สกรัมความคิด ธุรกิจอสังหาฯ” จัดโดย สมาคมศิษย์เก่าโครงการปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU X-MBA)
ร่วมกับ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ มูลนิธิศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561 ณ หอประชุม ศ.สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 7 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 
สั่งพิมพ์สั่งพิมพ์ | ปิด
   
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
ชั้น 18 อาคาร 2 เลขที่ 63 ถ.พระราม9 ห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
โทรศัพท์:0 2202 1768  โทรสาร:0 2643 1252
แนะนำหรือพบปัญหาทางเทคนิคในเว็บไซต์กรุณาติดต่อ webmaster@reic.or.th
สอบถามปัญหาด้านข้อมูลกรุณาติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการข้อมูล (คุณวาทินี ชุณหโสภาค โทร 02-202-1768)