ข่าวอสังหาริมทรัพย์
 
      โครงการอบรมสื่อมวลชนด้านการใช้ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ปี 2561    ( 16 พฤศจิกายน 2561 )
 

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ จัดโครงการอบรมสื่อมวลชนกับการใช้ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ปี 2561
เรื่อง “เป้าหมายการพัฒนาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ และที่อยู่อาศัยมือสอง และแถลงข้อมูลบทวิเคราะห์ตลาดที่อยู่อาศัย ปี 2562”
โดย ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
ระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2561 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน
 
สั่งพิมพ์สั่งพิมพ์ | ปิด
   
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
ชั้น 18 อาคาร 2 เลขที่ 63 ถ.พระราม9 ห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
โทรศัพท์:0 2202 1768  โทรสาร:0 2643 1252
แนะนำหรือพบปัญหาทางเทคนิคในเว็บไซต์กรุณาติดต่อ webmaster@reic.or.th
สอบถามปัญหาด้านข้อมูลกรุณาติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการข้อมูล (คุณวาทินี ชุณหโสภาค โทร 02-202-1768)