วันพุธที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2561
English | Thai 

ปฎิทินในแวดวงอสังหาฯ

ตุลาคม 2561
18 ต.ค. 61 13.30 น - 16.30 น
   
ชื่องาน : อสังหาริมทรัพย์ไทยในยุค 4.0 “Estate Revolution สกรัมความคิด ธุรกิจอสังหา”  รายละเอียดงาน
ผู้จัด : สมาคมศิษย์เก่าโครงการปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลับธรรมศาสตร์(TU X-MBA)ร่วมกับ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลับธรรมศาสตร์ และมูลนิธิศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย
สถานที่จัดงาน : หอประชุมศ. สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 7 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย