ปฏิทินในแวดวงอสังหาริมทรัพย์
  งานมหกรรมบ้านธนาคาร 60  ( 17 มีนาคม 2560 )

วัน เวลา - วันศุกร์ที่ 17 - วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2560 เวลา 10:00 - 20:00 น.

สถานที่จัดงาน : ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ปทุมธานี

 
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
ชั้น 18 อาคาร 2 เลขที่ 63 ถ.พระราม9 ห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
โทรศัพท์:0 2202 1768  โทรสาร:0 2643 1252
แนะนำหรือพบปัญหาทางเทคนิคในเว็บไซต์กรุณาติดต่อ webmaster@reic.or.th
สอบถามปัญหาด้านข้อมูลกรุณาติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการข้อมูล (คุณวาทินี ชุณหโสภาค โทร 02-202-1768)