ปฏิทินในแวดวงอสังหาริมทรัพย์
  งานประมูลทรัพย์สินธนาคารครั้งที่ 1/2560  ( 22 เมษายน 2560 )

วัน เวลา - วันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2560 เวลา 09:00 - 16:00 น.

สถานที่จัดงาน - ห้องประชุมพิมานมาศ อาคารจอดรถ ชั้น 11 ธนาคารอาคารสงเคราะห์สำนักงานใหญ่ ถนนพระราม 9

จัดโดย – ธนาคารอาคารสงเคราะห์

 

 
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
ชั้น 18 อาคาร 2 เลขที่ 63 ถ.พระราม9 ห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
โทรศัพท์:0 2202 1768  โทรสาร:0 2643 1252
แนะนำหรือพบปัญหาทางเทคนิคในเว็บไซต์กรุณาติดต่อ webmaster@reic.or.th
สอบถามปัญหาด้านข้อมูลกรุณาติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการข้อมูล (คุณวาทินี ชุณหโสภาค โทร 02-202-1768)