ปฏิทินในแวดวงอสังหาริมทรัพย์
  สัมมนา สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยภาคใต้  ( 23 พฤษภาคม 2560 )

สัมมนา สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยภาคใต้
(ภูเก็ต-สงขลา- สุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช)
วัน เวลา –  
วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 12.30 – 17.00 น.

สถานที่ –  ห้อง Ballroom 1 ชั้น 4 โรงแรมพูลแมน กรุงเทพฯ แกรนด์ สุขุมวิท

จัดโดย –   ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม –  02-202-1768 , 02-645-9675

Download ใบตอบรับเข้าร่วมสัมมนา คลิกที่นี่
Download กำหนดการ คลิกที่นี่
Google map แผนที่สถานที่จัดสัมมนา คลิกที่นี่

สิ่งที่ท่านจะได้รับจากงานสัมมนานี้
>>ได้รับข้อมูลอุปทาน-อุปสงค์ตลาดที่อยู่อาศัย
>>ได้รับข้อมูลบทวิเคราะห์ Absorption Rate ของที่อยู่อาศัย
>>ได้รับเล่มรายงานสำรวจตลาดที่อยู่อาศัย แยกประเภท ทำเล และระดับราคา
>>ได้รับข้อมูลความคืบหน้าล่าสุดของการพัฒนาพื้นที่ 4 จังหวัดหลักภาคใต้

 สัมมนา สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย ภาคใต้  วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 เวลา13.00 – 16.30 น. ห้อง Junior Ballroom ชั้น 3 โรงแรมพูลแมน กรุงเทพฯ แกรนด์ สุขุมวิท


แผนที่ของ โรงแรมพูลแมน กรุงเทพฯ แกรนด์ สุขุมวิท
 
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
ชั้น 18 อาคาร 2 เลขที่ 63 ถ.พระราม9 ห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
โทรศัพท์:0 2202 1768  โทรสาร:0 2643 1252
แนะนำหรือพบปัญหาทางเทคนิคในเว็บไซต์กรุณาติดต่อ webmaster@reic.or.th
สอบถามปัญหาด้านข้อมูลกรุณาติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการข้อมูล (คุณวาทินี ชุณหโสภาค โทร 02-202-1768)