ปฏิทินในแวดวงอสังหาริมทรัพย์
  สัมมนา การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ใต้กรอบ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ( 31 พฤษภาคม 2560 )

สัมมนา การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ใต้กรอบ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
วัน เวลา –  
วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 8.30 – 16.30 น.

สถานที่ –  ห้อง Ballroom ชั้น 4 โรงแรมพูลแมน แกรนด์ สุขุมวิท

จัดโดย –   ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม –  02-202-1768 , 02-645-9675

Download ใบตอบรับเข้าร่วมสัมมนา คลิกที่นี่
Download กำหนดการ คลิกที่นี่
Google map แผนที่สถานที่จัดสัมมนา คลิกที่นี่

สิ่งที่ท่านจะได้รับจากงานสัมมนานี้
>>ได้รับข้อมูลอุปทาน-อุปสงค์ตลาดที่อยู่อาศัย
>>ได้รับข้อมูลบทวิเคราะห์ Absorption Rate ของที่อยู่อาศัย
>>ได้รับเล่มรายงานสำรวจตลาดที่อยู่อาศัย แยกประเภท ทำเล และระดับราคา
>>ได้รับข้อมูลความคืบหน้าล่าสุดของการพัฒนาพื้นที่ 10 จังหวัดกรุงเทพฯ-ปริมณฑล

 สัมมนาสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย กรุงเทพฯ – ปริมณฑล พุธที่ 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00 – 17.00 น.  ห้อง Ballroom ชั้น 4 โรงแรมพูลแมน กรุงเทพฯ แกรนด์ สุขุมวิท


แผนที่ของ โรงแรมพูลแมน กรุงเทพฯ แกรนด์ สุขุมวิท
 
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
ชั้น 18 อาคาร 2 เลขที่ 63 ถ.พระราม9 ห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
โทรศัพท์:0 2202 1768  โทรสาร:0 2643 1252
แนะนำหรือพบปัญหาทางเทคนิคในเว็บไซต์กรุณาติดต่อ webmaster@reic.or.th
สอบถามปัญหาด้านข้อมูลกรุณาติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการข้อมูล (คุณวาทินี ชุณหโสภาค โทร 02-202-1768)