ปฏิทินในแวดวงอสังหาริมทรัพย์
  งานบ้าน ธอส.เอ็กซ์โป @ หาดใหญ่  ( 23 มิถุนายน 2560 )

งานบ้าน ธอส.เอ็กซ์โป @ หาดใหญ่

วัน เวลา –  วันที่ 23-25 มิถุนายน 2560 เวลา 10.30 – 21.00 น.

สถานที่ – ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่

จัดโดย – ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม –  ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) โทร 0-2645-9000 หรือ www.ghbank.co.th และ Facebook fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์


 งานบ้าน ธอส.เอ็กซ์โป @ หาดใหญ่ วันที่ 23-25 มิถุนายน 2560 เวลา 10.30 – 21.00 น.  ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่

 
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
ชั้น 18 อาคาร 2 เลขที่ 63 ถ.พระราม9 ห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
โทรศัพท์:0 2202 1768  โทรสาร:0 2643 1252
แนะนำหรือพบปัญหาทางเทคนิคในเว็บไซต์กรุณาติดต่อ webmaster@reic.or.th
สอบถามปัญหาด้านข้อมูลกรุณาติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการข้อมูล (คุณวาทินี ชุณหโสภาค โทร 02-202-1768)