ปฏิทินในแวดวงอสังหาริมทรัพย์
 
      งางานบ้าน ธอส. EXPO ณ กรุงเทพ    ( 24 สิงหาคม 2560 )
 

วัน เวลา วันพฤหัสบดีที่ 24 – วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 - 20.00 น.

สถานที่ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

จัดโดย ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 02-645-9000
 
สั่งพิมพ์สั่งพิมพ์ | ปิด
   
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
ชั้น 18 อาคาร 2 เลขที่ 63 ถ.พระราม9 ห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
โทรศัพท์:0 2202 1768  โทรสาร:0 2643 1252
แนะนำหรือพบปัญหาทางเทคนิคในเว็บไซต์กรุณาติดต่อ webmaster@reic.or.th
สอบถามปัญหาด้านข้อมูลกรุณาติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการข้อมูล (คุณวาทินี ชุณหโสภาค โทร 02-202-1768)