ปฏิทินในแวดวงอสังหาริมทรัพย์
 
      งานบ้าน ธอส.เอ็กซ์โป @ เชียงใหม่    ( 14 กรกฎาคม 2560 )
 

วัน เวลา วันที่ 14-16 กรฎาคม 2560 เวลา 10.30 – 20.00 น.

สถานที่ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่

จัดโดย ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) โทร 0-2645-9000 หรือ www.ghbank.co.th และ Facebook fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์

 
 
สั่งพิมพ์สั่งพิมพ์ | ปิด
   
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
ชั้น 18 อาคาร 2 เลขที่ 63 ถ.พระราม9 ห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
โทรศัพท์:0 2202 1768  โทรสาร:0 2643 1252
แนะนำหรือพบปัญหาทางเทคนิคในเว็บไซต์กรุณาติดต่อ webmaster@reic.or.th
สอบถามปัญหาด้านข้อมูลกรุณาติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการข้อมูล (คุณวาทินี ชุณหโสภาค โทร 02-202-1768)