ปฏิทินในแวดวงอสังหาริมทรัพย์
  อภิมหกรรมบ้าน - คอนโดฯ และสินเชื่อแห่งปี 2017  ( 17 สิงหาคม 2560 )

วัน เวลา วันพฤหัสบดีที่ 17 – วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 - 20.00 น.

สถานที่ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

จัดโดย บริษัท โฮมบายเออร์ไกด์ จำกัด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม บริษัท โฮมบายเออร์ไกด์ จำกัด โทร. 02-941-4900

 
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
ชั้น 18 อาคาร 2 เลขที่ 63 ถ.พระราม9 ห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
โทรศัพท์:0 2202 1768  โทรสาร:0 2643 1252
แนะนำหรือพบปัญหาทางเทคนิคในเว็บไซต์กรุณาติดต่อ webmaster@reic.or.th
สอบถามปัญหาด้านข้อมูลกรุณาติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการข้อมูล (คุณวาทินี ชุณหโสภาค โทร 02-202-1768)