ปฏิทินในแวดวงอสังหาริมทรัพย์
  มหกรรมบ้านและคอนโดฯ ครั้งที่ 39  ( 04 ตุลาคม 2561 )

วัน เวลา วันพฤหัสบดีที่ 4 - วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 - 20.00 น.

สถานที่ โซน C ชั้น 1 ชั้น 2 และพลาซ่า ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

จัดโดย - สมาคมอาคารชุดไทย สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย 02-229-3188
 
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
ชั้น 18 อาคาร 2 เลขที่ 63 ถ.พระราม9 ห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
โทรศัพท์:0 2202 1768  โทรสาร:0 2643 1252
แนะนำหรือพบปัญหาทางเทคนิคในเว็บไซต์กรุณาติดต่อ webmaster@reic.or.th
สอบถามปัญหาด้านข้อมูลกรุณาติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการข้อมูล (คุณวาทินี ชุณหโสภาค โทร 02-202-1768)