ปฏิทินในแวดวงอสังหาริมทรัพย์
  อสังหาริมทรัพย์ไทยในยุค 4.0 “Estate Revolution สกรัมความคิด ธุรกิจอสังหา”  ( 18 ตุลาคม 2561 )

วัน เวลา วันพฤหัสที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น - 16.30

สถานที่ หอประชุมศ. สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 7 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จัดโดย สมาคมศิษย์เก่าโครงการปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลับธรรมศาสตร์(TU X-MBA)ร่วมกับ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลับธรรมศาสตร์ และมูลนิธิศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ฝ่ายสัมมนา Brand Age  โทร. 02-274-9192-5 ต่อ 101 – 104

 
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
ชั้น 18 อาคาร 2 เลขที่ 63 ถ.พระราม9 ห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
โทรศัพท์:0 2202 1768  โทรสาร:0 2643 1252
แนะนำหรือพบปัญหาทางเทคนิคในเว็บไซต์กรุณาติดต่อ webmaster@reic.or.th
สอบถามปัญหาด้านข้อมูลกรุณาติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการข้อมูล (คุณวาทินี ชุณหโสภาค โทร 02-202-1768)