Loading

หารือแนวทางการพัฒนาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ กับ กรรมการผู้จัดการ บริษัท กานดา พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด

วันที่ : 11 มกราคม 2562
ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์  ผู้ตรวจการธนาคาร และ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ พร้อมด้วยทีมงานศูนย์ข้อมูลฯ เข้าพบเพื่อหารือแนวทางเกี่ยวกับการพัฒนาข้อมูลด้านอสังหาริมทรัพย์ กับคุณอิสระ บุญยัง กรรมการผู้จัดการ บริษัท กานดา พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562