Loading

สัมภาษณ์พิเศษ หนังสือกรุงเทพธุรกิจ

วันที่ : 4 ตุลาคม 2561
ดร. วิชัย วิรัตกพันธ์ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ให้สัมภาษณ์แก่ ทีมข่าวหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ณ ห้องประชุมศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์