Loading

Group Interview สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย ไตรมาส 2 ปี 2561

วันที่ : 29 สิงหาคม 2561
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ จัด Group Interview แก่สื่อมวลชน โดย ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ รักษาการ ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน เรื่อง "สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย ไตรมาส 2 ปี 2561" ณ ห้องอาหารจีนหยก โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถ.รัชดาภิเษก เมื่อวันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561