ระหว่างวันที่ 16 - 30 เมษายน 2557
อสังหาริมทรัพย์ในภูมิภาคใดจะได้ประโยชน์สูงสุดจาก AEC?
ภาคเหนือ
ภาคอีสาน
ภาคตะวันออก
ภาคใต้
ภาคกลาง
กรุงเทพฯ-ปริมณฑล
สมาชิกผู้ใช้ข้อมูลเว็บไซต์  www.reic.or.th
อีเมล
รหัสผ่าน

ลงทะเบียน | ลืมรหัสผ่าน?

วันจันทร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2557
English | Thai 

กิจกรรมของ REIC ทั้งหมด

ข่าว REIC จากสื่อสิ่งพิมพ์ทั้งหมด

ข่าวอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมด

ปฏิทินในแวดวงอสังหาฯ ทั้งหมด


กฎหมายอสังหาฯ ทั้งหมดสัมมนา สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยภาคเหนือ วันอังคารที่ 22 เมษายน 2557 ณ ห้องดอยสุเทพ โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่
พิเศษ จองภายในวันที่ 17 เมษายน 2557 จากราคา 1,500 บาท เหลือเพียง 1,200 บาท

สัมมนา สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยภาคใต้ วันอังคารที่ 29 เมษยน 2557 ณ ห้องรายา โรงแรมรอยัล ภูเก็ตซิตี้ จังหวัดภูเก็ต
พิเศษ จองภายในวันที่ 24 เมษายน 2557 จากราคา 3,000 บาท เหลือเพียง 2,500 บาท


กำหนดการเผยแพร่ข้อมูล
ปรับปรุงล่าสุด 18 เม.ย.57
18 เม.ย.57
- ที่อยู่อาศัย ที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุน (BOI) Q1/57
11 เม.ย.57
- ที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียน ก.พ.57 Q4/56 และ ปี56
- ใบอนุญาตจัดสรรที่ดิน ก.พ.57 Q4/56 และ ปี56
การโอนกรรมสิทธิ์ ก.พ.57 Q4/56 และ ปี56 
- ที่อยู่อาศัย
- อาคารสำนักงาน
- ศูนย์การค้า
- โรงแรม-รีสอร์ท
- โรงงานอุตสาหกรรม
- ที่ดินเปล่า
10 เม.ย.57  
ประชากรและครัวเรือน ปี 56
- จำนวนที่อยู่อาศัยสะสม ทั่วประเทศ
- ข้อมูลประชากร ทั่วประเทศ
- จำนวนประชากรเฉลี่ยต่อครัวเรือน
8 เม.ย.57  
- ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง มี.ค.57 และ Q1/57 
- อัตราดอกเบี้ยที่อยู่อาศัย มี.ค.57 
5 เม.ย.57
- ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการพัฒนาที่อยู่อาศัย(HDSI) Q1/57
- ดัชนีราคาค่าก่อสร้างบ้านมาตรฐาน (HCCI) Q1/57
2 เม.ย.57 
- ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมอสังหาริมทรัพย์ ม.ค.57
26 มี.ค.57 
- ข้อมูลนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ Q4/56 และปี 56
ข้อมูล ใบอนุญาตก่อสร้าง Q4/56 และปี 56
- ที่อยู่อาศัยแนวราบ
- ที่อยู่อาศัยอาคารสูง
- อาคารสำนักงาน
- เพื่อการพาณิชย์
- เพื่อการโรงแรม
- เพื่อการอุตสาหกรรมและโรงงาน
11 มี.ค.57
- จำนวนนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศที่เดินทางเข้าประเทศไทย Q4/56 และ ปี 56
   โดย กรมการท่องเที่ยว
28 ก.พ.57 
- โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย การเคหะแห่งชาติ(กคช) Q4/56 และ ปี 56     
- ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมอสังหาริมทรัพย์ Q4/56 และ ปี 56   
18 ก.พ.57   
- สินเชื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์คงค้าง Q4/56 และ ปี 56

- สินเชื่อทิ่อยู่อาศัย Q4/56 และ ปี 56  
- หุ้นกู้ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธ.ค.56 และ Q4/56 ปี 56     
17 ก.พ.57
- ที่อยู่อาศัย ที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุน (BOI)  ปี 56
13 ก.พ.57
- ที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียน Q4/56 และ ปี56 

การโอนกรรมสิทธิ์ Q4/56 และ ปี56 
- ที่อยู่อาศัย
- อาคารสำนักงาน
- ศูนย์การค้า
- โรงแรม-รีสอร์ท
- โรงงานอุตสาหกรรม
- ที่ดินเปล่า
23 ม.ค.57
- ข้อมูลสนามกอล์ฟ Q4/56 และ ปี56
- รายได้จากการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสนามกอล์ฟ Q4/56 และ ปี56
15 ม.ค.57
- ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง  ปี 56
3 ม.ค.57
- ดัชนีราคาห้องชุด H2/56
- ดัชนีราคาบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์ H2/56
4 ต.ค.56
- ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการพัฒนาที่อยู่อาศัย(HDSI) Q3/56
- ดัชนีราคาค่าก่อสร้างบ้านมาตรฐาน (HCCI) Q3/56
5 ก.ย.56
- ข้อมูล โรงแรม-รีสอร์ท Q4/55 และ ปี 55
  โดย กรมการท่องเที่ยว

16 ก.ค.55
- ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรอบบัญชี 2555-2558
10 มี.ค.55
- จำนวนนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศที่เดินทางเข้าประเทศไทย ปี 54
   โดย กรมการท่องเที่ยว
4 มิ.ย.52
- ราคาประเมินที่ดินรอบบัญชี 2551-2554
กำหนดการประชุมพิจารณาดอกเบี้ย ปี 2014
(พ.ศ.2557) ผลการประชุม FOMC 19 มี.ค.57

ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมด


ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ เราสร้างบ้านเพื่ออนาคต

บ้าน ทาวน์โฮม และคอนโดมีเนียมคุณภาพ โดยศุภาลัย