ระหว่างวันที่ 1 - 15 มีนาคม 2558
หนี้ครัวเรือนของท่านหักส่วนที่เป็นหนี้สินเชื่อบ้าน คิดเป็นสัดส่วนเท่าไรของรายได้สุทธิของครัวเรือน
ไม่เกิน 10%
11-20%
21-30%
31-40%
41-50%
51-60%
มากกว่า 60%
สมาชิกผู้ใช้ข้อมูลเว็บไซต์  www.reic.or.th
อีเมล
รหัสผ่าน

ลงทะเบียน | ลืมรหัสผ่าน?

วันพฤหัสบดีที่ 05 มีนาคม พ.ศ. 2558
English | Thai 

กิจกรรมของ REIC ทั้งหมด

KEKA ประตูอัตโนมัติ

ข่าว REIC จากสื่อสิ่งพิมพ์ทั้งหมด

ข่าวอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมด

ปฏิทินในแวดวงอสังหาฯ ทั้งหมด


กฎหมายอสังหาฯ ทั้งหมดสรุปข้อมูลโครงการเปิดใหม่ รายเดือน
พิเศษแถมฟรี ข้อมูลโครงการบ้านจัดสรร เปิดขายใหม่ ในกรุงเทพฯ-ปริมณฑลติดตาม reic.or.th บน Social Networks ที่นี่
ติดตาม facebook (Social Networks) ของ reic.or.th คลิกที่นี่ http://www.facebook.com/REICFan ติดตาม Twitter (Social Networks) ของ reic.or.th คลิกที่นี่ http://twitter.com/REICFan
facebook twitter
 กำหนดการเผยแพร่ข้อมูล
ปรับปรุงล่าสุด 20 ก.พ.58 Wink
 20 ก.พ.58 Wink 
- ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมอสังหาริมทรัพย์ ธ.ค.57 Q4/57 และปี57
- สินเชื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์คงค้าง Q4/57 ปี57
 18 ก.พ.58
- สินเชื่อทิ่อยู่อาศัย Q4/57 และ ปี57 
- หุ้นกู้ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธ.ค.57 Q4/57 และ ปี57
 16 ก.พ.58
- อัตราดอกเบี้ยที่อยู่อาศัย ม.ค.58
- ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง ม.ค.58
 13 ก.พ.58
- ที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียน ธ.ค.57 Q4/57 และปี57
- ใบอนุญาตจัดสรรที่ดิน Q4/57 และปี57
การโอนกรรมสิทธิ์ ธ.ค.57 Q4/57 และปี 57
- ที่อยู่อาศัย
- อาคารสำนักงาน
- ศูนย์การค้า
- โรงแรม-รีสอร์ท
- โรงงานอุตสาหกรรม
- ที่ดินเปล่า
 29 ม.ค.58
- ที่อยู่อาศัยที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุน (BOI) Q4/57และปี57
 20 ม.ค.58
- ข้อมูลสนามกอล์ฟ Q4/57 และปี57
- รายได้จากการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสนามกอล์ฟ Q4/57 และปี57
- ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง Q4/57 และปี57
 19 ม.ค.58
- ข้อมูลนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ Q3/57
 14 ม.ค.58
- ข้อมูล โรงแรม-รีสอร์ท Q1/56
  โดย กรมการท่องเที่ยว
 8 ม.ค.58
- ดัชนีราคาห้องชุด H2/57
- ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการพัฒนาที่อยู่อาศัย(HDSI) Q4/57
- ดัชนีราคาค่าก่อสร้างบ้านมาตรฐาน (HCCI) Q4/57
 5 ม.ค.58
- ดัชนีราคาบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์ H2/57
 22 ธ.ค.57
ข้อมูล ใบอนุญาตก่อสร้าง Q3/57
- ที่อยู่อาศัยแนวราบ
- ที่อยู่อาศัยอาคารสูง
- อาคารสำนักงาน
- เพื่อการพาณิชย์
- เพื่อการโรงแรม
- เพื่อการอุตสาหกรรมและโรงงาน
 15 ธ.ค.57
- จำนวนนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศที่เดินทางเข้าประเทศไทย Q3/57
   โดย กรมการท่องเที่ยว
 1 ธ.ค.57
- โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย การเคหะแห่งชาติ(กคช) Q3/57
 24 พ.ย.57
- สินเชื่อทิ่อยู่อาศัย Q3/57  
- หุ้นกู้ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ก.ย.57 และ Q3/57
 18 พ.ย.57
- สินเชื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์คงค้าง Q3/57
 5 ก.ย.57
- จำนวนนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศที่เดินทางเข้าประเทศไทย Q2/57
  โดย กรมการท่องเที่ยว
 19 พ.ค.57
ประชากรและครัวเรือน ปี 56
- จำนวนที่อยู่อาศัยสะสม ทั่วประเทศ
- ข้อมูลประชากร ทั่วประเทศ
- จำนวนประชากรเฉลี่ยต่อครัวเรือน
 26 มี.ค.57
- ข้อมูลนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ และปี 56
ข้อมูล ใบอนุญาตก่อสร้าง ปี 56
- ที่อยู่อาศัยแนวราบ
- ที่อยู่อาศัยอาคารสูง
- อาคารสำนักงาน
- เพื่อการพาณิชย์
- เพื่อการโรงแรม
- เพื่อการอุตสาหกรรมและโรงงาน
 11 มี.ค.57
- จำนวนนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศที่เดินทางเข้าประเทศไทย ปี 56
   โดย กรมการท่องเที่ยว
 28 ก.พ.57 
- โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย การเคหะแห่งชาติ(กคช) ปี 56
 18 ก.พ.57
- สินเชื่อทิ่อยู่อาศัย และ ปี 56  
- หุ้นกู้ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  ปี 56     
 5 ก.ย.56
- ข้อมูล โรงแรม-รีสอร์ท ปี55
  โดย กรมการท่องเที่ยว
 16 ก.ค.55
- ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรอบบัญชี 2555-2558
 4 มิ.ย.52
- ราคาประเมินที่ดินรอบบัญชี 2551-2554
 กำหนดการประชุมพิจารณาดอกเบี้ย ปี 2015
(พ.ศ.2558) ผลการประชุม กนง.และFOMC 28 ม.ค.58 

ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมด