ระหว่างวันที่ 16 - 31 ธันวาคม 2557
ท่านได้ซื้อ หรือจะซื้อบ้านหลังแรก เมื่ออายุเท่าไร
อายุไม่เกิน 25 ปี
อายุ 26-30 ปี
อายุ 31-35 ปี
อายุ 36-40 ปี
อายุ 41-45 ปี
อายุ 46-50 ปี
อายุ 51 ปีขึ้นไป หรือไม่ซื้อ
สมาชิกผู้ใช้ข้อมูลเว็บไซต์  www.reic.or.th
อีเมล
รหัสผ่าน

ลงทะเบียน | ลืมรหัสผ่าน?

วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2557
English | Thai 

กิจกรรมของ REIC ทั้งหมด

KEKA ประตูอัตโนมัติ

แบสำรวจความพึงพอใจวารสาร2557


ข่าว REIC จากสื่อสิ่งพิมพ์ทั้งหมด

ข่าวอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมด

ปฏิทินในแวดวงอสังหาฯ ทั้งหมด


กฎหมายอสังหาฯ ทั้งหมดสรุปข้อมูลโครงการเปิดใหม่ รายเดือน
พิเศษแถมฟรี ข้อมูลโครงการบ้านจัดสรร เปิดขายใหม่ ในกรุงเทพฯ-ปริมณฑลติดตาม reic.or.th บน Social Networks ที่นี่
ติดตาม facebook (Social Networks) ของ reic.or.th คลิกที่นี่ http://www.facebook.com/REICFan ติดตาม Twitter (Social Networks) ของ reic.or.th คลิกที่นี่ http://twitter.com/REICFan
facebook twitter
 กำหนดการเผยแพร่ข้อมูล
ปรับปรุงล่าสุด 15 ธ.ค.57
 15 ธ.ค.57 Wink
- จำนวนนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศที่เดินทางเข้าประเทศไทย Q3/57
   โดย กรมการท่องเที่ยว

- ที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียน ต.ค.57
- ใบอนุญาตจัดสรรที่ดิน ต.ค.57
การโอนกรรมสิทธิ์ ต.ค.57
- ที่อยู่อาศัย
- อาคารสำนักงาน
- ศูนย์การค้า
- โรงแรม-รีสอร์ท
- โรงงานอุตสาหกรรม
- ที่ดินเปล่า
 1 ธ.ค.57
- โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย การเคหะแห่งชาติ(กคช) Q3/57
 26 พ.ย.57
- ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมอสังหาริมทรัพย์ ก.ย.57
 24 พ.ย.57 
- สินเชื่อทิ่อยู่อาศัย Q3/57  
- หุ้นกู้ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ก.ย.57 และ Q3/57   
 18 พ.ย.57
- สินเชื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์คงค้าง Q3/57
 14 พ.ย.57
- ที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียน ก.ย.57 และQ3/57
- ใบอนุญาตจัดสรรที่ดิน ก.ย.57และQ3/57
การโอนกรรมสิทธิ์ ก.ย.57 และQ3/57
- ที่อยู่อาศัย
- อาคารสำนักงาน
- ศูนย์การค้า
- โรงแรม-รีสอร์ท
- โรงงานอุตสาหกรรม
- ที่ดินเปล่า
 11 พ.ย.57 
- ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง ต.ค.57
- อัตราดอกเบี้ยที่อยู่อาศัย ต.ค.57
 22 ต.ค.57
- ข้อมูลสนามกอล์ฟ Q3/57
- รายได้จากการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสนามกอล์ฟ Q3/57
- ที่อยู่อาศัยที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุน (BOI) Q3/57
 16 ต.ค.57 
- ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างQ3/57
 15 ต.ค.57 
- ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมอสังหาริมทรัพย์ Q2/57
 3 ต.ค.57 
- ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการพัฒนาที่อยู่อาศัย(HDSI) Q3/57
- ดัชนีราคาค่าก่อสร้างบ้านมาตรฐาน (HCCI) Q3/57
 25 ก.ย.57
- ข้อมูลนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ Q2/57
 23 ก.ย.57
ข้อมูล ใบอนุญาตก่อสร้าง Q2/57
- ที่อยู่อาศัยแนวราบ
- ที่อยู่อาศัยอาคารสูง
- อาคารสำนักงาน
- เพื่อการพาณิชย์
- เพื่อการโรงแรม
- เพื่อการอุตสาหกรรมและโรงงาน
 11 ก.ย. 57
- ที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียน Q2/57
 5 ก.ย.57
- จำนวนนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศที่เดินทางเข้าประเทศไทย Q2/57
   โดย กรมการท่องเที่ยว
 14 ส.ค.57
- ใบอนุญาตจัดสรรที่ดิน Q2/57และปี56
การโอนกรรมสิทธิ์ Q2/57 
- ที่อยู่อาศัย
- อาคารสำนักงาน
- ศูนย์การค้า
- โรงแรม-รีสอร์ท
- โรงงานอุตสาหกรรม
- ที่ดินเปล่า
 14 ก.ค.57 
- ที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียน ปี57
 4 ก.ค.57 
- ดัชนีราคาห้องชุด H1/57
- ดัชนีราคาบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์ H1/57
- ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการพัฒนาที่อยู่อาศัย(HDSI) Q2/57
- ดัชนีราคาค่าก่อสร้างบ้านมาตรฐาน (HCCI) Q2/57
 19 พ.ค.57
ประชากรและครัวเรือน ปี 56
- จำนวนที่อยู่อาศัยสะสม ทั่วประเทศ
- ข้อมูลประชากร ทั่วประเทศ
- จำนวนประชากรเฉลี่ยต่อครัวเรือน
 14พ.ค.57 
- ใบอนุญาตจัดสรรที่ดิน มี.ค.57และ Q1/57
 11 เม.ย.57
- ที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียน ปี56
การโอนกรรมสิทธิ์ ปี56 
- ที่อยู่อาศัย
- อาคารสำนักงาน
- ศูนย์การค้า
- โรงแรม-รีสอร์ท
- โรงงานอุตสาหกรรม
- ที่ดินเปล่า
 26 มี.ค.57 
- ข้อมูลนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ และปี 56
ข้อมูล ใบอนุญาตก่อสร้าง ปี 56
- ที่อยู่อาศัยแนวราบ
- ที่อยู่อาศัยอาคารสูง
- อาคารสำนักงาน
- เพื่อการพาณิชย์
- เพื่อการโรงแรม
- เพื่อการอุตสาหกรรมและโรงงาน
 11 มี.ค.57
- จำนวนนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศที่เดินทางเข้าประเทศไทย ปี 56
   โดย กรมการท่องเที่ยว
 28 ก.พ.57 
- โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย การเคหะแห่งชาติ(กคช) ปี 56
 18 ก.พ.57   
- สินเชื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์คงค้าง ปี 56
- สินเชื่อทิ่อยู่อาศัย และ ปี 56  
- หุ้นกู้ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  ปี 56     
 17 ก.พ.57
- ที่อยู่อาศัย ที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุน (BOI)  ปี 56
 13 ก.พ.57
- ที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียน ปี56 
การโอนกรรมสิทธิ์ ปี56 
- ที่อยู่อาศัย
- อาคารสำนักงาน
- ศูนย์การค้า
- โรงแรม-รีสอร์ท
- โรงงานอุตสาหกรรม
- ที่ดินเปล่า
 23 ม.ค.57
- ข้อมูลสนามกอล์ฟ ปี56
- รายได้จากการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสนามกอล์ฟ  ปี56
 15 ม.ค.57
- ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง  ปี 56
- ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมอสังหาริมทรัพย์ ปี56
 5 ก.ย.56
- ข้อมูล โรงแรม-รีสอร์ท Q4/55 และ ปี 55
  โดย กรมการท่องเที่ยว
 16 ก.ค.55
- ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรอบบัญชี 2555-2558
 4 มิ.ย.52
- ราคาประเมินที่ดินรอบบัญชี 2551-2554
 กำหนดการประชุมพิจารณาดอกเบี้ย ปี 2014
(พ.ศ.2557) ผลการประชุมกนง.5 พ.ย.57

ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมด