ระหว่างวันที่ 1 - 15 ตุลาคม 2558
ความสามารถในการซื้อที่อยู่อาศัยของท่านในปีหน้า(2559) จะเป็นอย่างไร เมื่อเปรียบเทียบกับปีนี้(2558)
ความสามารถลดลงมาก
ความสามารถลดลงบ้าง
ความสามารถคงเดิม
ความสามารถเพิ่มขึ้นบ้าง
ความสามารถเพิ่มขึ้นมาก
ไม่ทราบ
สมาชิกผู้ใช้ข้อมูลเว็บไซต์  www.reic.or.th
อีเมล
รหัสผ่าน

ลงทะเบียน | ลืมรหัสผ่าน?
วันศุกร์ที่ 09 ตุลาคม พ.ศ. 2558
English | Thai 

กิจกรรมของ REIC ทั้งหมด

ปฏิทินในแวดวงอสังหาฯ ทั้งหมดข่าว REIC จากสื่อสิ่งพิมพ์ทั้งหมด

ข่าวอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมด


กฎหมายอสังหาฯ ทั้งหมดREIC Real Estate Certification Program รุ่นที่ 13 หลักสูตร “ผังเมืองและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์” width=
พิเศษ สมัครอบรมและชำระเงินภายในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 ท่านละ 15,000 บาท นิสิต นักศึกษา อาจารย์ หรือผู้ที่เคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรอื่นของศูนย์ข้อมูลฯ มาก่อน ท่านละ 15,000 บาท สมัครเข้าอบรม 3 ท่าน สำหรับท่านที่ 3 จ่ายครึ่งราคา

สรุปข้อมูลโครงการเปิดใหม่ รายเดือน
พิเศษแถมฟรี ข้อมูลโครงการบ้านจัดสรร เปิดขายใหม่ ในกรุงเทพฯ-ปริมณฑลติดตาม reic.or.th บน Social Networks ที่นี่
ติดตาม facebook (Social Networks) ของ reic.or.th คลิกที่นี่ http://www.facebook.com/REICFan ติดตาม Twitter (Social Networks) ของ reic.or.th คลิกที่นี่ http://twitter.com/REICFan
facebook twitter

แบบสอบถามท่านผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ประเมินความพึงพอใจและเสนอแนะ


 กำหนดการเผยแพร่ข้อมูล
ปรับปรุงล่าสุด 5 ต.ค.58 Wink
 5 ต.ค.58 Wink
- ดัชนีราคาบ้านเดี่ยว Q3/58
- ดัชนีราคาทาวน์เฮ้าส์ Q3/58
- ดัชนีราคาห้องชุด Q3/58
- ดัชนีราคาค่าก่อสร้างบ้านมาตรฐาน (HCCI) Q3/58

- ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการพัฒนาที่อยู่อาศัย(HDSI) Q3/58
การโอนกรรมสิทธิ์ ก.ค.58 Q2/58 และ ปี57
- ที่อยู่อาศัย
- อาคารสำนักงาน
- ศูนย์การค้า
- โรงแรม-รีสอร์ท
- โรงงานอุตสาหกรรม
- ที่ดินเปล่า
 29 ก.ย.58
- ข้อมูลนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ Q2/58
 23 ก.ย.58  
ข้อมูล ใบอนุญาตก่อสร้าง Q2/58
- ที่อยู่อาศัยแนวราบ
- ที่อยู่อาศัยอาคารสูง
- อาคารสำนักงาน
- เพื่อการพาณิชย์
- เพื่อการโรงแรม
- เพื่อการอุตสาหกรรมและโรงงาน
 16 ก.ย.58
- จำนวนนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศที่เดินทางเข้าประเทศไทย Q2/58
   โดย กรมการท่องเที่ยว 
 14 ก.ย.58
- ที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียน ก.ค.58 และ Q2/58
- ใบอนุญาตจัดสรรที่ดิน ก.ค.58
- ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมอสังหาริมทรัพย์ ก.ค.58
 9 ก.ย.58
- อัตราดอกเบี้ยที่อยู่อาศัย ส.ค.58
- ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง ส.ค.58
- ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมอสังหาริมทรัพย์ Q2/58
 1 ก.ย.58
- โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย การเคหะแห่งชาติ(กคช) Q2/58
 17 ส.ค.58
- สินเชื่อทิ่อยู่อาศัย Q2/58
- หุ้นกู้ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มิ.ย.58 และ Q2/58
 14 ส.ค.58
- ที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียน ปี57
- ใบอนุญาตจัดสรรที่ดิน Q2/58
- อัตราดอกเบี้ยที่อยู่อาศัย ก.ค.58
- สินเชื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์คงค้าง Q2/58
 24 ก.ค 58
- ข้อมูลสนามกอล์ฟ Q2/58
- รายได้จากการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสนามกอล์ฟ Q2/58
 14 ก.ค.58
- ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง Q2/58
 20 พ.ค.58
- จำนวนนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศที่เดินทางเข้าประเทศไทย ปี57
   โดย กรมการท่องเที่ยว
- สินเชื่อทิ่อยู่อาศัย Q1/58 

- หุ้นกู้ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มี.ค.58 และQ1/58
- ข้อมูล โรงแรม-รีสอร์ท Q3/57
  โดย กรมการท่องเที่ยว
 9 เม.ย.58
- ข้อมูลนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ ปี 57
 27 มี.ค.58
- ข้อมูล โรงแรม-รีสอร์ท ปี 56
  โดย กรมการท่องเที่ยว
 26 มี.ค.58
ข้อมูล ใบอนุญาตก่อสร้าง ปี 57
- ที่อยู่อาศัยแนวราบ
- ที่อยู่อาศัยอาคารสูง
- อาคารสำนักงาน
- เพื่อการพาณิชย์
- เพื่อการโรงแรม
- เพื่อการอุตสาหกรรมและโรงงาน
 9 มี.ค.58  
- โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย การเคหะแห่งชาติ(กคช) ปี 57
ประชากรและครัวเรือน ปี 57
- จำนวนที่อยู่อาศัยสะสม ทั่วประเทศ
- ข้อมูลประชากร ทั่วประเทศ
- จำนวนประชากรเฉลี่ยต่อครัวเรือน
 20 ก.พ.58  
- ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมอสังหาริมทรัพย์ ปี57
- สินเชื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์คงค้าง ปี57
 18 ก.พ.58
- สินเชื่อทิ่อยู่อาศัย ปี57 
- หุ้นกู้ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ปี57
 29 ม.ค.58
- ที่อยู่อาศัยที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุน (BOI) Q4/57และปี57
 20 ม.ค.58
- ข้อมูลสนามกอล์ฟ ปี57
- รายได้จากการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสนามกอล์ฟ ปี57
- ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง ปี57
 16 ก.ค.55
- ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรอบบัญชี 2555-2558
 4 มิ.ย.52
- ราคาประเมินที่ดินรอบบัญชี 2551-2554
 กำหนดการประชุมพิจารณาดอกเบี้ย ปี 2015
(พ.ศ.2558) ผลการประชุม FOMC 17 ก.ย.58 

ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมด

ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ เราสร้างบ้านเพื่ออนาคต

ไทวัสดุ - คลังวัสดุก่อสร้างของคนไทย