บริการข้อมูล
กำหนดการประชุมพิจารณาดอกเบี้ย
 

รวบรวมกำหนดการประชุม Federal Open Market Committee (FOMC), U.S. Federal Reserve
และกำหนดการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย
ปี 2018 (พ.ศ.2561)

การประชุม กนง. ธปท. * การประชุม FOMC, Federal Reserve **
พุธ 14 กุมภาพันธ์ 25561 (ครั้งที่ 154) ผลการประชุม ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 14 ก.พ.2561 [144 KB] อังคาร-พุธ 30 มกราคม -31 มกราคม ผลการประชุม การประชุม FOMC 31 ม.ค.2561 [50 KB]
พุธ 28 มีนาคม 2561 (ครั้งที่ 155) ผลการประชุม ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 28 มี.ค.2561 [848 KB] อังคาร-พุธ 20 มีนาคม -21 มีนาคม ผลการประชุม การประชุม FOMC 31 ม.ค.2561 [141 KB]
พุธ 16 พฤษภาคม 2561 (ครั้งที่ 156) ผลการประชุม ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 16 พ.ค.2561 [199 KB] อังคาร-พุธ 1 พฤษภาคม -2 พฤษภาคม ผลการประชุม การประชุม FOMC 31 ม.ค.2561 [69 KB]
พุธ 20 มิถุนายน 2561 (ครั้งที่ 157) ผลการประชุม ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 20 มิ.ย.2561 [535 KB] อังคาร-พุธ 12 มิถุนายน -13 มิถุนายน ผลการประชุม การประชุม FOMC 13 มิ.ย.2561 [67 KB]
พุธ 8 สิงหาคม 2561 (ครั้งที่ 158) ผลการประชุม ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 8 ส.ค.2561 [202 KB] อังคาร-พุธ 31 กรกฏาคม -1 สิงหาคม ผลการประชุม การประชุม FOMC 1 ส.ค.2561 [65 KB]
พุธ 19 กันยายน 2561 (ครั้งที่ 159) ผลการประชุม ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 19 ก.ย.2561 [336 KB] อังคาร-พุธ 25  กันยายน -26 กันยายน ผลการประชุม การประชุม FOMC 26 ก.ย.2561 [107 KB]
พุธ 14 พฤศจิกายน 2561 (ครั้งที่ 160) ผลการประชุม ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 19 ก.ย.2561 [203 KB] อังคาร-พุธ 7 พฤศจิกายน -8 พฤศจิกายน ผลการประชุม การประชุม FOMC 26 ก.ย.2561 [65 KB]
พุธ 19 ธันวาคม 2561 (ครั้งที่ 161)   อังคาร-พุธ 18 ธันวาคม -19 ธันวาคม  


ปี 2017 (พ.ศ.2560)

การประชุม กนง. ธปท. * การประชุม FOMC, Federal Reserve **
พุธ 8 กุมภาพันธ์ 2560 (ครั้งที่ 146) ผลการประชุม ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 8 ก.พ.2560 [95 KB] อังคาร-พุธ 31 มกราคม-1 กุมภาพันธ์ ผลการประชุม การประชุม FOMC 2 ก.พ.2560 [50 KB]
พุธ 29 มีนาคม 2560 (ครั้งที่ 147) ผลการประชุม ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 29 มี.ค.2560 [233 KB] อังคาร-พุธ 14-15 มีนาคม ผลการประชุม การประชุม FOMC 15 มี.ค.2560 [68 KB]
พุธ 24 พฤษภาคม 2560 (ครั้งที่ 148) ผลการประชุม ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 29 มี.ค.2560 [138 KB] อังคาร-พุธ 2-3 พฤษภาคม ผลการประชุม การประชุม FOMC 3 พ.ค.2560 [67 KB]
พุธ 5 กรกฎาคม 2560 (ครั้งที่ 149) ผลการประชุม ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 5 ก.ค.2560 [138 KB] อังคาร-พุธ 13-14 มิถุนายน ผลการประชุม การประชุม FOMC 14 มิถุนายน 2560 [100 KB]
พุธ 16 สิงหาคม 2560 (ครั้งที่ 150) ผลการประชุม ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 16 ส.ค.2560 [139 KB] อังคาร-พุธ 25-26 กรกฏาคม ผลการประชุม การประชุม FOMC 26 กรกฎาคม 2560 [66 KB]
พุธ 27 กันยายน 2560 (ครั้งที่ 151) ผลการประชุม ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 27 ก.ย.2560 [463 KB] อังคาร-พุธ 19-20 กันยายน ผลการประชุม การประชุม FOMC 26 กรกฎาคม 2560 [74 KB]
พุธ 8 พฤศจิกายน 2560 (ครั้งที่ 152) ผลการประชุม ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 8 พ.ย.2560 [143 KB] อังคาร-พุธ 31 ตุลาคม-1 พฤศจิกายน ผลการประชุม การประชุม FOMC 1 พฤศจิกายน 2560 [75 KB]
พุธ 20 ธันวาคม 2560 (ครั้งที่ 153) ผลการประชุม ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 20 ธ.ค.2560 [397 KB] อังคาร-พุธ 12-13 ธันวาคม ผลการประชุม การประชุม FOMC 13 ธันวาคม 2560 [75 KB]


ปี 2016 (พ.ศ.2559)

การประชุม กนง. ธปท. * การประชุม FOMC, Federal Reserve **
พุธ 3 กุมภาพันธ์ 2559 (ครั้งที่ 138) ผลการประชุม ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 3 ก.พ.2559 [397 KB] อังคาร-พุธ 26-27 มกราคม ผลการประชุม การประชุม FOMC 27 ม.ค.2559 [31 KB]
พุธ 23 มีนาคม 2559 (ครั้งที่ 139) ผลการประชุม ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 23 มี.ค.2559 [154 KB] อังคาร-พุธ 15-16 มีนาคม ผลการประชุม การประชุม FOMC 27 ม.ค.2559 [30 KB]
พุธ 11 พฤษภาคม 2559 (ครั้งที่ 140) ผลการประชุม ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 11 พ.ค.2559 [136 KB] อังคาร-พุธ 26-27 เมษายน ผลการประชุม การประชุม FOMC 27 เม.ย.2559 [30 KB]
พุธ 22 มิถุนายน 2559 (ครั้งที่ 141) ผลการประชุม ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 22 มิ.ย.2559 [140 KB] อังคาร-พุธ 14-15 มิถุนายน ผลการประชุม การประชุม FOMC 15 มิ.ย.2559 [32 KB]
พุธ 3 สิงหาคม 2559 (ครั้งที่ 142) ผลการประชุม ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 3 ส.ค.2559 [138 KB] อังคาร-พุธ 26-27 กรกฏาคม ผลการประชุม การประชุม FOMC 27 ก.ค.2559 [30 KB]
พุธ 14 กันยายน 2559 (ครั้งที่ 143) ผลการประชุม ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 14 ก.ย.2559 [137 KB] อังคาร-พุธ 20-21 กันยายน ผลการประชุม การประชุม FOMC 21 ก.ย.2559 [95 KB]
พุธ 9 พฤศจิกายน 2559 (ครั้งที่ 144) ผลการประชุม ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 9 พ.ย.2559 [138 KB] อังคาร-พุธ 1-2 พฤศจิกายน ผลการประชุม การประชุม FOMC 2 พ.ย.2559 [30 KB]
พุธ 21 ธันวาคม 2559 (ครั้งที่ 145) ผลการประชุม ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 21 ธ.ค.2559 [128 KB] อังคาร-พุธ 13-14 ธันวาคม ผลการประชุม การประชุม FOMC 14 ธ.ค.2559 [30 KB]


ปี 2015 (พ.ศ.2558)

การประชุม กนง. ธปท. * การประชุม FOMC, Federal Reserve **
พุธ 28 มกราคม 2558 (ครั้งที่ 130) ผลการประชุม ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 28 ม.ค.2558 [360 KB] อังคาร-พุธ 27-28 มกราคม ผลการประชุม การประชุม FOMC 28 ม.ค.2558 [31 KB]
พุธ 11 มีนาคม 2558 (ครั้งที่ 131) ผลการประชุม ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 11 มี.ค.2558 [157 KB] อังคาร-พุธ 17-18 มีนาคม ผลการประชุม การประชุม FOMC 28 ม.ค.2558 [30 KB]
พุธ 29 เมษายน 2558 (ครั้งที่ 132) ผลการประชุม ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 29 เม.ย.2558 [140 KB] อังคาร-พุธ 28-29 เมษายน ผลการประชุม การประชุม FOMC 29 เม.ย.2558 [30 KB]
พุธ 10 มิถุนายน 2558 (ครั้งที่ 133) ผลการประชุม ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 10 มิ.ย.2558 [157 KB] อังคาร-พุธ 16-17 มิถุนายน ผลการประชุม การประชุม FOMC 17 มิ.ย.2558 [21 KB]
พุธ 5 สิงหาคม 2558 (ครั้งที่ 134) ผลการประชุม ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 5 ส.ค.2558 [155 KB] อังคาร-พุธ 28-29 กรกฏาคม ผลการประชุม การประชุม FOMC 29 ก.ค.2558 [30 KB]
พุธ 16 กันยายน 2558 (ครั้งที่ 135) ผลการประชุม ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 16 ก.ย.2558 [165 KB] พุธ-พฤหัสบดี 16-17 กันยายน ผลการประชุม การประชุม FOMC 17 ก.ย.2558 [30 KB]
พุธ 4 พฤศจิกายน 2558 (ครั้งที่ 136) ผลการประชุม ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 4 พ.ย.2558 [165 KB] อังคาร-พุธ 27-28 ตุลาคม ผลการประชุม การประชุม FOMC 28 ต.ค.2558 [30 KB]
พุธ 16 ธันวาคม 2558 (ครั้งที่ 137) ผลการประชุม ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 16 ธ.ค.2558 [155 KB] อังคาร-พุธ 15-16 ธันวาคม ผลการประชุม การประชุม FOMC 16 ธ.ค.2558 [30 KB]


ปี 2014 (พ.ศ.2557)

การประชุม กนง. ธปท. * การประชุม FOMC, Federal Reserve **

พุธ 22 มกราคม 2557 (ครั้งที่ 122)

ผลการประชุม ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 22 ม.ค.2557 [360 KB]

อังคาร-พุธ 28-29 มกราคม

ผลการประชุม การประชุม FOMC 29 ม.ค.2557 [31 KB]
พุธ 12 มีนาคม 2557 (ครั้งที่ 123) ผลการประชุม ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 12 มี.ค.2557 [163 KB]

อังคาร-พุธ 18-19 มีนาคม

ผลการประชุม การประชุม FOMC 19 มี.ค.2557 [32 KB]
พุธ 23 เมษายน 2557 (ครั้งที่ 124) ผลการประชุม ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 12 มี.ค.2557 [166 KB]

อังคาร-พุธ 29-30 เมษายน

ผลการประชุม การประชุม FOMC 30 เม.ย.2557 [31 KB]
พุธ 18 มิถุนายน 2557 (ครั้งที่ 125) ผลการประชุม ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 12 มี.ค.2557 [170 KB]

อังคาร-พุธ 17-18 มิถุนายน

ผลการประชุม การประชุม FOMC 30 เม.ย.2557 [31 KB]
พุธ 6 สิงหาคม 2557 (ครั้งที่ 126) ผลการประชุม ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 6 ส.ค.2557 [170 KB]

อังคาร-พุธ 29-30 กรกฏาคม

ผลการประชุม การประชุม FOMC 30 ก.ค.2557 [31 KB]
พุธ 17 กันยายน 2557 (ครั้งที่ 127) ผลการประชุม ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 17 ก.ย.2557 [169 KB]

อังคาร-พุธ 16-17 กันยายน

ผลการประชุม การประชุม FOMC 17 ก.ย.2557 [32 KB]
พุธ 5 พฤศจิกายน 2557 (ครั้งที่ 128) ผลการประชุม ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 5 พ.ย.2557 [168 KB]

อังคาร-พุธ 28-29 ตุลาคม

ผลการประชุม การประชุม FOMC 17 ก.ย.2557 [37 KB]
พุธ 17 ธันวาคม 2557 (ครั้งที่ 129) ผลการประชุม ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 17 ธ.ค.2557 [157 KB]

อังคาร-พุธ 16-17 ธันวาคม

ผลการประชุม การประชุม FOMC 17 ธ.ค.2557 [33 KB]


ปี 2013 (พ.ศ.2556)

การประชุม กนง. ธปท. * การประชุม FOMC, Federal Reserve **

พุธ 9 มกราคม 2556 (ครั้งที่ 114)

ผลการประชุม ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 12 ม.ค.2554 [166 KB]

อังคาร-พุธ 29-30 มกราคม

ผลการประชุม การประชุม FOMC 30 ม.ค.2556 [32 KB]
พุธ 20 กุมภาพันธ์ 2556 (ครั้งที่ 115) ผลการประชุม ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 20 ก.พ.2556 [164 KB]

อังคาร-พุธ 19-20 มีนาคม

ผลการประชุม การประชุม FOMC 19-20 มี.ค.2556 [32 KB]
พุธ 3 เมษายน 2556 (ครั้งที่ 116) ผลการประชุม ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 3 เม.ย.2556 [164 KB]

อังคาร 1 พฤษภาคม

ผลการประชุม การประชุม FOMC 1 พ.ค.2556 [134 KB]
พุธ 29 พฤษภาคม 2556 (ครั้งที่ 117) ผลการประชุม ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 29 พ.ค.2556 [164 KB]

อังคาร-พุธ 18-19 มิถุนายน

ผลการประชุม การประชุม FOMC 18-19 มิ.ย.2556 [36 KB]
พุธ 10 กรกฎาคม 2556 (ครั้งที่ 118) ผลการประชุม ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 29 พ.ค.2556 [164 KB]

อังคาร-พุธ 30-31 กรกฏาคม

ผลการประชุม การประชุม FOMC 31 ก.ค.2556 [37 KB]
พุธ 21 สิงหาคม 2556 (ครั้งที่ 119) ผลการประชุม ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 21 ส.ค.2556 [164 KB]

อังคาร-พุธ 17-18 กันยายน

ผลการประชุม การประชุม FOMC 31 ก.ค.2556 [33 KB]
พุธ 16 ตุลาคม 2556 (ครั้งที่ 120) ผลการประชุม ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 16 ต.ค.2556 [164 KB]

อังคาร-พุธ 29-30 ตุลาคม

ผลการประชุม การประชุม FOMC 30 ต.ค.2556 [31 KB]
พุธ 27 พฤศจิกายน 2556 (ครั้งที่ 121) ผลการประชุม ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 27 พ.ย.2556 [166 KB]

อังคาร-พุธ 17-18 ธันวาคม

ผลการประชุม การประชุม FOMC 18 ธ.ค.2556 [33 KB]


ปี 2012 (พ.ศ.2555)

การประชุม กนง. ธปท. * การประชุม FOMC, Federal Reserve **

พุธ 25 มกราคม 2555 (ครั้งที่ 106)

ผลการประชุม ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 12 ม.ค.2554 [165 KB]

อังคาร-พุธ 24-25 มกราคม

ผลการประชุม การประชุม FOMC 26 ม.ค.2554 [21 KB]
พุธ 21 มีนาคม 2555 (ครั้งที่ 107) ผลการประชุม ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 12 ม.ค.2554 [166 KB]

อังคาร 13 มีนาคม

ผลการประชุม การประชุม FOMC 26 ม.ค.2554 [21 KB]
พุธ 2 พฤษภาคม 2555 (ครั้งที่ 108) ผลการประชุม ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 2 พ.ค.2554 [133 KB]

อังคาร-พุธ 24-25 เมษายน

ผลการประชุม การประชุม FOMC 26 ม.ค.2554 [21 KB]
พุธ 13 มิถุนายน 2555 (ครั้งที่ 109) ผลการประชุม ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 2 พ.ค.2554 [166 KB]

อังคาร-พุธ 19-20 มิถุนายน

ผลการประชุม การประชุม FOMC 26 ม.ค.2554 [31 KB]
พุธ 25 กรกฎาคม 2555 (ครั้งที่ 110) ผลการประชุม ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 25 ก.ค.2555 [166 KB]

อังคาร 31 กรกฏาคม

ผลการประชุม การประชุม FOMC 31 ก.ค.2555 [31 KB]
พุธ 5 กันยายน 2555 (ครั้งที่ 111) ผลการประชุม ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 25 ก.ค.2555 [166 KB]

พุธ 12 กันยายน

ผลการประชุม การประชุม FOMC 31 ก.ค.2555 [32 KB]
พุธ 17 ตุลาคม 2555 (ครั้งที่ 112) ผลการประชุม ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 25 ก.ค.2555 [359 KB]

อังคาร-พุธ 23-24 ตุลาคม

ผลการประชุม การประชุม FOMC 31 ก.ค.2555 [32 KB]
พุธ 28 พฤศจิกายน 2555 (ครั้งที่ 113) ผลการประชุม ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 25 ก.ค.2555 [167 KB]

พุธ 12 ธันวาคม

ผลการประชุม การประชุม FOMC 31 ก.ค.2555 [33 KB]


ปี 2011 (พ.ศ.2554)

การประชุม กนง. ธปท. * การประชุม FOMC, Federal Reserve **

พุธ 12 มกราคม 2554 (ครั้งที่ 98)

ผลการประชุม ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 12 ม.ค.2554 [63 KB]

อังคาร-พุธ 25-26 มกราคม

ผลการประชุม การประชุม FOMC 26 ม.ค.2554 [43 KB]
พุธ 9 มีนาคม 2554 (ครั้งที่ 99) ผลการประชุม ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 9 มี.ค.2554 [63 KB]

อังคาร 15 มีนาคม

ผลการประชุม การประชุม FOMC 15 มี.ค.2554 [84 KB]
พุธ 20 เมษายน 2554 (ครั้งที่ 100) ผลการประชุม ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 20 เม.ย.2554 [63 KB]

อังคาร-พุธ 26-27 เมษายน

ผลการประชุม การประชุม FOMC 27 เม.ย.2554 [25 KB]
พุธ 1 มิถุนายน 2554 (ครั้งที่ 101) ผลการประชุม ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 1 มิ.ย.2554 [63 KB]

อังคาร-พุธ 21-22 มิถุนายน

ผลการประชุม การประชุม FOMC 22 มิ.ย.2554 [39 KB]
พุธ 13 กรกฎาคม 2554 (ครั้งที่ 102) ผลการประชุม ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 13 ก.ค.2554 [63 KB]

อังคาร 9 สิงหาคม

ผลการประชุม การประชุม FOMC 22 มิ.ย.2554 [48 KB]
พุธ 24 สิงหาคม 2554 (ครั้งที่ 103) ผลการประชุม ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 13 ก.ค.2554 [63 KB]

อังคาร 20 กันยายน

ผลการประชุม การประชุม FOMC 22 มิ.ย.2554 [40 KB]
พุธ 19 ตุลาคม 2554 (ครั้งที่ 104) ผลการประชุม ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 19 ต.ค.2554 [105 KB]

อังคาร-พุธ 1-2 พฤศจิกายน

ผลการประชุม การประชุม FOMC 22 มิ.ย.2554 [33 KB]
พุธ 30 พฤศจิกายน 2554 (ครั้งที่ 105) ผลการประชุม ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 30 พ.ย.2554 [362 KB]

อังคาร 13 ธันวาคม

ผลการประชุม การประชุม FOMC 22 มิ.ย.2554 [21 KB]


ปี 2010 (พ.ศ.2553)

การประชุม กนง. ธปท. * การประชุม FOMC, Federal Reserve **

พุธ 13 มกราคม 2553 (ครั้งที่ 90)

ผลการประชุม ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 13 ม.ค.2553 [71 KB]

อังคาร-พุธ 26-27 มกราคม

ผลการประชุม การประชุม FOMC 27 ม.ค.2553 [80 KB]
พุธ 10 มีนาคม 2553 (ครั้งที่ 91) ผลการประชุม ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 10 มี.ค.2553 [98 KB]

อังคาร 16 มีนาคม

ผลการประชุม การประชุม FOMC 16 มี.ค.2553 [78 KB]
พุธ 21 เมษายน 2553 (ครั้งที่ 92) ผลการประชุม ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 21 เม.ย.2553 [74 KB]

อังคาร-พุธ 27-28 เมษายน

ผลการประชุม การประชุม FOMC 27-28 เม.ย.2553 [93 KB]
พุธ 2 มิถุนายน 2553 (ครั้งที่ 93) ผลการประชุม ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 2 มิ.ย.2553 [92 KB]

อังคาร-พุธ 22-23 มิถุนายน

ผลการประชุม การประชุม FOMC 22-23 มิ.ย. 2553 [20 KB]
พุธ 14 กรกฎาคม 2553 (ครั้งที่ 94) ผลการประชุม ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 14 ก.ค..2553 [126 KB]

อังคาร 10 สิงหาคม

ผลการประชุม การประชุม FOMC 22-23 มิ.ย. 2553 [36 KB]
พุธ 25 สิงหาคม 2553 (ครั้งที่ 95) ผลการประชุม ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 14 ก.ค..2553 [118 KB]

อังคาร 21 กันยายน

ผลการประชุม การประชุม FOMC 21 ก.ย. 2553 [77 KB]
พุธ 20 ตุลาคม 2553 (ครั้งที่ 96) ผลการประชุม ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 20 ต.ค.2553 [118 KB]

อังคาร-พุธ 2-3 พฤศจิกายน

ผลการประชุม การประชุม FOMC 2-3 พ.ย.2553 [25 KB]
พุธ 1 ธันวาคม 2553 (ครั้งที่ 97) ผลการประชุม ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 1 ธ.ค.2553 [91 KB]

อังคาร 14 ธันวาคม

ผลการประชุม การประชุม FOMC 14 ธ.ค.2553 [22 KB]ปี 2009 (พ.ศ.2552)

การประชุม กนง. ธปท. * การประชุม FOMC, Federal Reserve **

14 มกราคม 2552 (ครั้งที่ 82)

ผลการประชุม ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 14 ม.ค.2552 [88 KB]

อังคาร-พุธ 27-28 มกราคม

ผลการประชุม การประชุม FOMC 28 ม.ค.2552 [34 KB]

25 กุมภาพันธ์ 2552 (ครั้งที่ 83)

ผลการประชุม ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 25 ก.พ.2552 [48 KB]

อังคาร 18 มีนาคม

ผลการประชุม การประชุม FOMC 18 มี.ค.2552 [31 KB]

8 เมษายน 2552 (ครั้งที่ 84)

ผลการประชุม ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 8 เม.ย.2552 [88 KB]

อังคาร-พุธ 28-29 เมษายน

ผลการประชุม การประชุม FOMC 29 เม.ย.2552 [31 KB]

20 พฤษภาคม 2552 (ครั้งที่ 85)

ผลการประชุม ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 20 พ.ค.2552 [89 KB]

อังคาร-พุธ 23-24 มิถุนายน

ผลการประชุม การประชุม FOMC 24 มิ.ย.2552 [31 KB]

15 กรกฎาคม 2552 (ครั้งที่ 86)

ผลการประชุม ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 15 ก.ค.2552 [91 KB]

อังคาร 12 สิงหาคม

ผลการประชุม การประชุม FOMC 24 มิ.ย.2552 [36 KB]

26 สิงหาคม 2552 (ครั้งที่ 87)

ผลการประชุม ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 26 ส.ค.2552 [75 KB]

อังคาร 23 กันยายน

ผลการประชุม การประชุม FOMC 22 ก.ย. 2552 [31 KB]

21 ตุลาคม 2552 (ครั้งที่ 88)

ผลการประชุม ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 21 ต.ค. 2552 [72 KB]

อังคาร-พุธ 3-4 พฤศจิกายน

ผลการประชุม การประชุม FOMC 4 พ.ย. 2552 [26 KB]

2 ธันวาคม 2552 (ครั้งที่ 89)

ผลการประชุม ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 2 ธ.ค. 2552 [73 KB]

อังคาร 16 ธันวาคม

ผลการประชุม การประชุม FOMC 16 ธันวาคม 2552 [86 KB]


* เริ่มประชุมเวลา 9.00 น.
** วันที่ตามเวลาท้องถิ่นของสหรัฐรวบรวมโดย ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

 

สั่งพิมพ์สั่งพิมพ์ | ปิด
คำสงวนลิขสิทธิ์
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์มีความยินดีเผยแพร่ข้อมูลสถิติทางเว็บไซต์นี้ต่อผู้สนใจ การนำข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ไปใช้งาน หรือเผยแพร่ต่อ ไม่ว่าแต่เพียงบางส่วนหรือทั้งหมด กรุณาอ้างอิง "ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์" เป็นแหล่งที่มาของข้อมูลด้วย

ข้อความจำกัดความรับผิดชอบ
ข้อมูลสถิติ ข้อเขียนใด ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ได้รับมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้หรือจากการประมวลผลที่เชื่อถือได้ ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ได้ตรวจสอบจนมั่นใจในระดับหนึ่งแล้ว แต่ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ไม่สามารถยืนยันความถูกต้องหรือความเป็นจริง และไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ๆ จากการใช้ข้อมูล
ผู้นำข้อมูลไปใช้พึงใช้วิจารณญาณ และตรวจสอบตามความเหมาะสม

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
ชั้น 18 อาคาร 2 เลขที่ 63 ถ.พระราม9 ห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
โทรศัพท์:0 2202 1768  โทรสาร:0 2643 1252
แนะนำหรือพบปัญหาในเว็บไซต์กรุณาติดต่อ webmaster@reic.or.th