สมาชิกผู้ใช้ข้อมูลเว็บไซต์  www.reic.or.th
อีเมล
รหัสผ่าน

ลงทะเบียน | ลืมรหัสผ่าน?
วันอังคารที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2560
English | Thai Press Release GHBank Expo 2017 : ทิศทางการพัฒนาสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ โดย ไลวรรณ ปองเสงี่ยม รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานสินเชื่อ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 25 สิงหาคม 2560
Press Release GHBank Expo 2017 : Senior Housing Development โดย พ.ญ.นาฏ ฟองสมุทร ผู้บริหารโครงการที่พักผู้สูงอายุสวางคนิเวศ สภากาชาดไทย 25 สิงหาคม 2560
Press Release GHBank Expo 2017 : Senior Housing Development Learning and Sharing from Japan โดย Mr.Mike Ikegawa Mitsuhiro ผู้เชี่ยวชาญด้านที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุจากประเทศญี่ปุ่น 25 สิงหาคม 2560
Press Release GHBank Expo 2017 : ทิศทางการพัฒนาสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ โดย ร.ศ.ไตรรัตน์ จารุทัศน์ หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการการวิจัยสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุและคนพิการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 25 สิงหาคม 2560
Press Release GHBank Expo 2017 : Direction of aging Care : From the Best to Local โดย ร.ศ.พญ.ศิวาพร จันทร์กระจ่าง ผู้บริหารโครงการวิลลา มีสุข เรสซิเดนท์เซส 25 สิงหาคม 2560