สมาชิกผู้ใช้ข้อมูลเว็บไซต์  www.reic.or.th
อีเมล
รหัสผ่าน

ลงทะเบียน | ลืมรหัสผ่าน?
วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561
English | Thai 

บริการข้อมูล > กำหนดการเผยแพร่ข้อมูล


รายการข้อมูล
ความถี่
ข้อมูล
เผยแพร่
กำหนดการ
เผยแพร่
ผู้รับผิด
ชอบข้อมูล
โทรศัพท์
ที่อยู่อาศัย
เครื่องชี้ด้านอุปสงค์ (Demand)
 • ข้อมูลโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย (กรุงเทพฯ-ปริมณฑล)
เดือน
ต.ค. 61
14 ธ.ค. 61
สุภาพร
0-2202-2184
   -  จำนวนหน่วย     
   -  มูลค่า (ลบ.)     
   -  จำนวนหน่วยแยกนิติบุคคลล และธรรมดา     
   -  มูลค่า (ลบ.) แยกนิติบุคคล และธรรมดา     
 • ข้อมูลโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย (ทั่วประเทศ)
เดือน
ก.ย.61
28 ธ.ค. 61
สุภาพร
0-2202-2184 
   -  ทุกประเภท     
   -  บ้านเดี่ยว     
   -  บ้านแฝด     
   -  ทาวน์เฮ้าส์     
   -  อาคารพาณิชย์     
   -  อาคารชุด     
   -  อพาร์ทเม้นท์     
 • สินเชื่อที่อยู่อาศัย
ไตรมาส
Q4/61
22 ก.พ. 62
ธิดารัตน์
0-2645-9672 
   -  สินเชื่อที่อยู่อาศัยบุคคลทั่วไป ปล่อยใหม่     
   -  สินเชื่อที่อยู่อาศัยบุคคลทั่วไป คงค้าง     
   -  สินเชื่อผู้ประกอบการพัฒนาที่อยู่อาศัย ปล่อยใหม่     
   -  สินเชื่อผู้ประกอบการพัฒนาที่อยู่อาศัย คงค้าง     
 • สินเชื่อธุรกิจอาคารอพาร์ทเม้นท์ เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์
   และอาคารที่อยู่อาศัยรวมอื่นๆ เพื่อเช่า (ทั่วประเทศ)
 ไตรมาส
Q4/61
22 ก.พ. 62
สุคนธ์ทิพย์
0-2202-1766
 • ดัชนีความคาดหวังด้านยอดขายในอีก 6 เดือน
   ข้างหน้าของผู้ประกอบการ
ไตรมาส
Q3/61
6 ต.ค. 61
กัญภร
02-202-1518
 • ยอดขายที่อยู่อาศัยใหม่ (กรุงเทพฯ-ปริมณฑล)
ครึ่งปี
H2/61
30 เม.ย. 62
ฌานยุตต์
0-2202-1760
   -  จำนวนหน่วย     
   -  มูลค่า (ลบ.)     
 • ยอดขายที่อยู่อาศัยใหม่ (จังหวัดหลักของภูมิภาค)
ครึ่งปี
H2/61
30 เม.ย. 62
ฌานยุตต์
0-2202-1760
   -  จำนวนหน่วย     
   -  มูลค่า (ลบ.)     
เครื่องชี้ด้านอุปทาน (Supply)
 • ใบอนุญาตจัดสรรที่ดิน (ทั่วประเทศ)
เดือน
ต.ค 61
14 ธ.ค. 61
สุคนธ์ทิพย์
0-2202-1766
   -  จำนวนโครงการ     
   -  จำนวนหน่วย     
 • พื้นที่รับอนุญาตก่อสร้าง ประเภทที่อยู่อาศัย (ทั่วประเทศ)     
      ที่อยู่อาศัยแนวราบ (จำนวนหน่วย,พื้นที่ก่อสร้าง
      (ตร.ม.))
เดือน
ก.ย. 61
28 ธ.ค. 61
มณีรัตน์
0-2202-1761
   -  การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารบ้านเดี่ยว     
   -  การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารบ้านแฝด     
   -  การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารทาวน์เฮ้าส์     
   -  การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารตึกแถวพักอาศัย     
       ที่อยู่อาศัยแนวสูง (จำนวนหน่วย,พื้นที่ก่อสร้าง
      (ตร.ม.))
เดือน
ก.ย. 61
28 ธ.ค. 61
มณีรัตน์
0-2202-1761
   -  การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร-อาคารชุด     
   -  การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร
       -แฟลต-อพาร์ทเม้นท์-หอพัก
     
 • ที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่ (กรุงเทพฯ-ปริมณฑล)
เดือน
พ.ย. 61
24 ธ.ค. 61
พชรพล
0-2202-2184
   -  จำนวนหน่วย     
   -  มูลค่า (ลบ.)     
 • ที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่ (จังหวัดหลักของภูมิภาค)
เดือน
พ.ย. 61
24 ธ.ค. 61
พชรพล
0-2202-2184
   -  จำนวนหน่วย     
   -  มูลค่า (ลบ.)     
 • ที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่ (กรุงเทพฯ-ปริมณฑล)
เดือน
ต.ค. 61
14 ธ.ค. 61
สุคนธ์ทิพย์
0-2202-1766
   -  จำนวนหน่วยแยกตามประเภทที่อยู่อาศัย     
   -  จำนวนหน่วยแยกตามพื้นที่     
 • ที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยและปานกลางโครงการพัฒนา
    ที่อยู่อาศัยการเคหะแห่งชาติ (กคช)
ไตรมาส
Q4/61
1 มี.ค. 62
สุคนธ์ทิพย์
0-2202-1766
 • ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการธุรกิจ
    พัฒนาที่อยู่อาศัย (HDSI)
ไตรมาส
Q3/61
6 ต.ค. 61
กัญภร
0-2202-1518
 • ที่อยู่อาศัยเริ่มก่อสร้างใหม่ (กรุงเทพฯ-ปริมณฑล)
ครึ่งปี
H2/61
30 เม.ย. 62
ฌานยุตต์
0-2202-1760
    -  จำนวนหน่วย แนวราบ     
    -  จำนวนหน่วย แนวสูง     
 • ที่อยู่อาศัยเริ่มก่อสร้างใหม่ (จังหวัดหลักของภูมิภาค)
ครึ่งปี
H2/61
30 เม.ย. 62
ฌานยุตต์
0-2202-1760
    -  จำนวนหน่วย แนวราบ     
    -  จำนวนหน่วย แนวสูง     
 • ที่อยู่อาศัยเหลือขายสะสม (กรุงเทพฯ-ปริมณฑล)
ครึ่งปี
H2/61
30 เม.ย. 62
ฌานยุตต์
0-2202-1760
    -  จำนวนหน่วย     
    -  มูลค่า (ลบ.)     
 • ที่อยู่อาศัยเหลือขายสะสม (จังหวัดหลักของภูมิภาค)
ครึ่งปี
H2/61
30 เม.ย. 62
ฌานยุตต์
0-2202-1760
    -  จำนวนหน่วย     
    -  มูลค่า (ลบ.)     
 • ที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จเหลือขาย (กรุงเทพฯ-ปริมณฑล)
ครึ่งปี
H2/61
30 เม.ย. 62
ฌานยุตต์
0-2202-1760
    -  จำนวนหน่วย     
    -  มูลค่า (ลบ.)     
 • ที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จเหลือขาย (จังหวัดหลักของภูมิภาค)
ครึ่งปี
H2/61
30 เม.ย. 61
ฌานยุตต์
0-2202-1760
    -  จำนวนหน่วย     
    -  มูลค่า (ลบ.)     
เครื่องชี้ด้านราคา
 • ดัชนีราคาที่อยู่อาศัย     
   -  บ้านจัดสรร (กรุงเทพฯ นนทบุรี สมุทรปราการ และปทุมธานี)
ไตรมาส
Q3/61
6 ต.ค. 61
กัญภร
0-2202-1578
   -  บ้านเดี่ยว (กรุงเทพฯ นนทบุรี สมุทรปราการ และปทุมธานี)
ไตรมาส
Q3/61
6 ต.ค. 61
กัญภร
0-2202-1578
   -  ทาวน์เฮ้าส์ (กรุงเทพฯ นนทบุรี สมุทรปราการ และปทุมธานี)
ไตรมาส
Q3/61
6 ต.ค. 61
กัญภร
0-2202-1578
   -  ห้องชุดใหม่ที่อยู่ระหว่างการขาย (กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ)
ไตรมาส
Q3/61
6 ต.ค. 61
กัญภร
0-2202-1518
 • ดัชนีราคาที่ดินเปล่า
ไตรมาส
Q4/61
22 ม.ค. 62
เดชชาติ
0-2202-1578
อสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่น
อาคารสำนักงาน
 • ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารสำนักงาน
เดือน
ก.ย. 61
28 ธ.ค. 61
มณีรัตน์
0-2202-1761
 • ข้อมูลโอนกรรมสิทธิ์อาคารสำนักงาน (กรุงเทพฯ-ปริมณฑล)
เดือน
ต.ค. 61
14 ธ.ค. 61
สุภาพร
0-2202-2184
    -  จำนวนหน่วย     
    -  มูลค่า (ลบ.)     
 • ข้อมูลโอนกรรมสิทธิ์อาคารสำนักงาน (ทั่วประเทศ)
เดือน
ก.ย. 61
28 ธ.ค. 61
สุภาพร
0-2202-2184
    -  จำนวนหน่วย     
    -  มูลค่า (ลบ.)     
 • สินเชื่อผู้ประกอบการพัฒนาอาคารสำนักงานคงค้าง
   (ทั่วประเทศ)
ไตรมาส
Q4/61
22 ก.พ. 62
สุคนทิพย์
0-2202-1766
ศูนย์การค้า – อาคารพาณิชย์     
 • ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่อการพาณิชย์
เดือน
ก.ย. 61
28 ธ.ค. 61
มณีรัตน์
0-2202-1761
 • ข้อมูลโอนกรรมสิทธิ์ศูนย์การค้า-อาคารพาณิชย์
   (กรุงเทพฯ-ปริมณฑล)
เดือน
ต.ค. 61
14 ธ.ค. 61
สุภาพร
0-2202-2184
    -  จำนวนหน่วย     
    -  มูลค่า (ลบ.)     
 • ข้อมูลโอนกรรมสิทธิ์ศูนย์การค้า-อาคารพาณิชย์
   (ทั่วประเทศ)
เดือน
ก.ย. 61
28 ธ.ค. 61
สุภาพร
0-2202-2184
    -  จำนวนหน่วย     
    -  มูลค่า (ลบ.)     
 • สินเชื่อผู้ประกอบการพัฒนาศูนย์การค้า
    และห้างสรรพสินค้าคงค้าง (ทั่วประเทศ)
ไตรมาส
Q4/61
22 ก.พ. 62
สุคนทิพย์
0-2202-1766
โรงแรม-รีสอร์ท     
 • ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่อการโรงแรม
เดือน
ก.ย 61
28 ธ.ค. 61
มณีรัตน์
0-2202-1761
 • ข้อมูลโอนกรรมสิทธิ์โรงแรม-รีสอร์ท (กรุงเทพฯ - ปริมณฑล)
เดือน
ต.ค. 61
14 ธ.ค. 61
สุภาพร
0-2202-2184
    -  จำนวนหน่วย     
    -  มูลค่า (ลบ.)     
 • ข้อมูลโอนกรรมสิทธิ์โรงแรม-รีสอร์ท (ทั่วประเทศ)
เดือน
ก.ย. 61
28 ธ.ค. 61
สุภาพร
0-2202-2184
    -  จำนวนหน่วย     
    -  มูลค่า (ลบ.)     
 • ข้อมูลโรงแรม-รีสอร์ท โดย กรมการท่องเที่ยว
ไตรมาส
Q4/61
11 มี.ค. 62
สุภาพร
0-2202-2184
    -  จำนวนห้องพักที่ขายได้ทั่วประเทศ     
    -  อัตราการเข้าพักเฉลี่ย แสดงจำนวนร้อยละ     
    -  ระยะเวลาพำนักเฉลี่ย แสดงจำนวนวัน     
    -  จำนวนนักท่องเที่ยว แสดงจำนวนคน     
    -  จำนวนห้องพักที่มีไว้สำหรับบริการนักท่องเที่ยว     
    -  จำนวนสถานพักแรมที่มีไว้สำหรับบริการนักท่องเที่ยว     
 • สินเชื่อผู้ประกอบการพัฒนาโรงแรมคงค้าง (ทั่วประเทศ)
ไตรมาส
Q4/61
22 ก.พ. 62
สุคนทิพย์
0-2202-1766
อุตสาหกรรม     
 • ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร
    เพื่อการอุตสาหกรรมและโรงงาน
เดือน
ก.ย. 61
28 ธ.ค. 61
มณีรัตน์
0-2202-1761
 • ข้อมูลโอนกรรมสิทธิ์โรงงานอุตสาหกรรม
   (กรุงเทพฯ - ปริมณฑล)
เดือน
ต.ค. 61
14 ธ.ค. 61
สุภาพร
0-2202-2184
    -  จำนวนหน่วย     
    -  มูลค่า (ลบ.)     
 • ข้อมูลโอนกรรมสิทธิ์โรงงานอุตสาหกรรม (ทั่วประเทศ)
เดือน
ก.ย. 61
28 ธ.ค. 61
สุภาพร
0-2202-2184
    -  จำนวนหน่วย     
    -  มูลค่า (ลบ.)     
 • ข้อมูลนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ
ไตรมาส
Q3/61
28 ธ.ค. 61
สุภาพร
0-2202-2184
    -  จำนวนนิคมอุตสาหกรรมจัดตั้งใหม่     
    -  พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมจัดตั้งใหม่     
    -  จำนวนและพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมสะสม     
    -  พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมคงเหลือจากการขายหรือให้เช่า     
    -  พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมที่ขายหรือให้เช่าได้     
    -  ราคาขายและค่าเช่าพื้นที่     
 • สินเชื่อผู้ประกอบการพัฒนาโรงงานคงค้าง (ทั่วประเทศ)
ไตรมาส
Q4/61
22 ก.พ. 62
สุคนทิพย์
0-2202-1766
สนามกอล์ฟ     
 • รายได้จากการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสนามกอล์ฟ
เดือน
พ.ย. 61
20 ธ.ค. 61
มณีรัตน์
0-2202-1761
 • ข้อมูลสนามกอล์ฟ
ไตรมาส
Q4/61
30 ม.ค. 62
มณีรัตน์
0-2202-1761
    -  จำนวนสนามเปิดใหม่     
    -  พื้นที่ของสนามเปิดใหม่     
    -  จำนวนและพื้นที่สะสม     
    -  จำนวนสนามแยกตามจำนวนหลุม     
 • สินเชื่อผู้ประกอบการพัฒนาสนามกอล์ฟคงค้าง
   (ทั่วประเทศ)
ไตรมาส
Q4/61
22 ก.พ. 62
สุคนทิพย์
0-2202-1766
ที่ดินเปล่า     
 • ข้อมูลโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินเปล่า (กรุงเทพฯ-ปริมณฑล)
เดือน
ต.ค. 61
14 ธ.ค. 61
สุภาพร
0-2202-2184
    -  จำนวนหน่วย     
    -  มูลค่า (ลบ.)     
 • ข้อมูลโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินเปล่า (ทั่วประเทศ)
เดือน
ก.ย. 61
28 ธ.ค. 61
สุภาพร
0-2202-2184
    -  จำนวนหน่วย     
    -  มูลค่า (ลบ.)     
 • สินเชื่อผู้ประกอบการพัฒนาที่ดินเปล่าคงค้าง (ทั่วประเทศ)
ไตรมาส
Q4/61
22 ก.พ. 62
สุคนทิพย์
0-2202-1766
 • ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรอบบัญชี 2551-2554 
Q2/59
24 ส.ค. 59
  
 • ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรอบบัญชี 2555-2558 
Q2/59
24 ส.ค. 59
  
 • ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรอบบัญชี 2559-2562     
ข้อมูลอื่น ๆ     
 • ดัชนีราคาขายส่งวัสดุก่อสร้าง
เดือน
พ.ย. 61
20 ธ.ค. 61
ธิดารัตน์
0-2645-9672
 • ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิ
    และนิติกรรมอสังหาริมทรัพย์
เดือน
ต.ค. 61
28 ธ.ค. 61
ธิดารัตน์
0-2645-9672
 • อัตราดอกเบี้ย MLR เฉลี่ย 6 ธพ.ใหญ่ ณ สิ้นช่วงเวลา
เดือน
พ.ย. 61
20 ธ.ค. 61
ธิดารัตน์
0-2645-9672
 • ดัชนีราคาค่าก่อสร้างบ้านมาตรฐาน (HCCI)
ไตรมาส
Q3/61
6 ต.ค. 61
กัญภร
0-2202-1518
 • หุ้นกู้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ไตรมาส
Q4/61
22 ก.พ. 62
ธิดารัตน์
0-2645-9672
 • สินเชื่ออสังหาริมทรัพย์-ตัวแทนหรือนายหน้า
ไตรมาส
Q4/61
22 ก.พ. 62
สุคนทิพย์
0-2645-9672
 • สินเชื่ออสังหาริมทรัพย์-เตรียมสถานที่ก่อสร้าง
ไตรมาส
Q4/61
22 ก.พ. 62
สุคนทิพย์
0-2645-9672
 • สินเชื่ออสังหาริมทรัพย์-รับเหมาก่อสร้าง
ไตรมาส
Q4/61
22 ก.พ. 62
สุคนทิพย์
0-2645-9672
 • สินเชื่ออสังหาริมทรัพย์-วิศวกรรมโยธา
ไตรมาส
Q4/61
22 ก.พ. 62
สุคนทิพย์
0-2645-9672
 • สัดส่วนการเก็งกำไรอาคารชุด
2 ครั้ง
ครั้งที่ 2
7 พ.ย. 61
สุคนทิพย์
0-2202-1766
 • ประชากรและครัวเรือน
ปี
ปี 61
10 เม.ย. 62
ธิดารัตน์
0-2645-9672
   -  จำนวนที่อยู่อาศัยสะสม ทั่วประเทศ     
   -  ข้อมูลประชากร ทั่วประเทศ     
   -  จำนวนประชากรเฉลี่ยต่อครัวเรือน     

อัพเดทข้อมูลล่าสุด วันที่ 7 ธันวาคม 2561