สมาชิกผู้ใช้ข้อมูลเว็บไซต์  www.reic.or.th
อีเมล
รหัสผ่าน

ลงทะเบียน | ลืมรหัสผ่าน?
วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
English | Thai 

บริการข้อมูล > กำหนดการเผยแพร่ข้อมูล


รายการข้อมูล
ความถี่
ข้อมูล
เผยแพร่
กำหนดการ
เผยแพร่
ผู้รับผิด
ชอบข้อมูล
โทรศัพท์
เครื่องชี้ด้านที่อยู่อาศัย
 • การโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย (กทม.และปริมณฑล)
เดือน
ม.ค.61
16 มี.ค. 61
สุภาพร
0-2202-2184
   -  จำนวนหน่วย     
   -  มูลค่า (ลบ.)     
 • การโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์ (ทั่วประเทศ)
เดือน
พ.ย.60
28 ก.พ. 61
สุภาพร
0-2202-2184 
 • สินเชื่อที่อยู่อาศัย
ไตรมาส
Q1/61
18 พ.ค. 61
ธิดารัตน์
0-2645-9672 
   -  สินเชื่อที่อยู่อาศัยบุคคลทั่วไป ปล่อยใหม่ 
 
  
 
   -  สินเชื่อที่อยู่อาศัยบุคคลทั่วไป คงค้าง 
 
   
   -  สินเชื่อผู้ประกอบการพัฒนาที่อยู่อาศัย ปล่อยใหม่ 
 
  
 
   -  สินเชื่อผู้ประกอบการพัฒนาที่อยู่อาศัย คงค้าง 
 
  
 
 • ยอดขายที่อยู่อาศัยใหม่ (กทม.และปริมณฑล)
 
H2/60
30 เม.ย. 61
ฌานยุตต์
0-2202-1760
   -  จำนวนหน่วย     
   -  มูลค่า (ลบ.)     
 • ดัชนีความคาดหวังด้านยอดขายในอีก 6 เดือน
   ข้างหน้าของผู้ประกอบการ
ไตรมาส
Q1/61
9 เม.ย. 61
กัญภร
02-202-1518
 • ใบอนุญาตจัดสรรที่ดิน
เดือน
ม.ค.61
16 มี.ค. 61
สุคนธ์ทิพย์
0-2202-1766
   -  จำนวนโครงการ     
   -  จำนวนหน่วย     
 • พื้นที่รับอนุญาตก่อสร้าง ประเภทที่อยู่อาศัย     
 • ที่อยู่อาศัยแนวราบ (จำนวนหน่วย,พื้นที่ก่อสร้าง (ตร.ม.))
เดือน
ธ.ค.60
30 มี.ค. 61
มณีรัตน์
0-2202-1761
   -  การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารบ้านเดี่ยว     
   -  การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารบ้านแฝด     
   -  การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารทาวน์เฮ้าส์     
   -  การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารตึกแถวพักอาศัย     
 • ที่อยู่อาศัยแนวสูง (จำนวนหน่วย,พื้นที่ก่อสร้าง (ตร.ม.))
เดือน
ธ.ค.60
30 มี.ค. 61
มณีรัตน์
0-2202-1761
   -  การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารชุด     
   -  การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร
       แฟลต-อพาร์ทเม้นท์-หอพัก
     
 • ที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่ (กทม.และปริมณฑล)
เดือน
ม.ค.61
20 ก.พ. 61
พชรพล
0-2202-1578
   -  จำนวนหน่วย     
   -  มูลค่า (ลบ.)     
 • ที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่ ต่างจังหวัด (จังหวัดหลักในภูมิภาค)
เดือน
ม.ค.61
20 ก.พ. 61
พชรพล
0-2202-1578
   -  จำนวนหน่วย     
 • ที่อยู่อาศัยเริ่มก่อสร้างใหม่ (กทม.และปริมณฑล)
ครึ่งปี
H2/60
30 เม.ย. 61
ฌานยุตต์
0-2202-1760
    -  จำนวนหน่วย แนวราบ     
    -  จำนวนหน่วย แนวสูง     
 • ที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียน
เดือน
ม.ค.61
16 มี.ค. 61
สุคนธ์ทิพย์
0-2202-1766
 • ที่อยู่อาศัยเหลือขายสะสม (กทม.และปริมณฑล)
ครึ่งปี
H2/60
30 เม.ย. 61
ฌานยุตต์
0-2202-1760
    -  จำนวนหน่วย     
    -  มูลค่า (ลบ.)     
 • ที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จเหลือขาย (กทม.และปริมณฑล)
ครึ่งปี
H2/60
30 เม.ย. 61
ฌานยุตต์
0-2202-1760
    -  จำนวนหน่วย     
    -  มูลค่า (ลบ.)     
 • ที่อยู่อาศัยเหลือขายสะสม (จังหวัดหลักของภูมิภาค)
ปี
H1/61
26 ต.ค. 61
ฌานยุตต์
0-2202-1760
    -  จำนวนหน่วย     
    -  มูลค่า (ลบ.)     
 • ที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จเหลือขาย (จังหวัดหลักของภูมิภาค)
ปี
H1/61
26 ต.ค. 61
ฌานยุตต์
0-2202-1760
    -  จำนวนหน่วย     
    -  มูลค่า (ลบ.)     
 • สัดส่วนการเก็งกำไร   
สุคนธ์ทิพย์
0-2202-1766
 • ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนา
   ที่อยู่อาศัย (HDSI)
ไตรมาส
Q1/61
9 เม.ย. 61
กัญภร
0-2202-1518
 • อัตราดอกเบี้ย MLR เฉลี่ย 6 ธพ.ใหญ่ ณ สิ้นช่วงเวลา
เดือน
ก.พ.61
20 มี.ค. 61
สุคนธ์ทิพย์
0-2202-1766
 • ดัชนีราคาที่อยู่อาศัย     
    -  บ้านเดี่ยว
ไตรมาส
Q1/61
9 เม.ย. 61
นงลักษณ์
0-2202-1578
       (กรุงเทพฯ นนทบุรี สมุทรปราการ และปทุมธานี)     
    -  ทาวน์เฮ้าส์
ไตรมาส
Q1/61
9 เม.ย. 61
นงลักษณ์
0-2202-1578
       (กรุงเทพฯ นนทบุรี สมุทรปราการ และปทุมธานี)     
    -  อาคารชุด
ไตรมาส
Q1/61
9 เม.ย. 61
กัญภร
0-2202-1518
       (กรุงเทพฯ นนทบุรี และ สมุทรปราการ)     
 • ที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยและปานกลางโครงการ
    พัฒนาที่อยู่อาศัยการเคหะแห่งชาติ(กคช)
ไตรมาส
Q4/60
28 ก.พ. 61
สุคนธ์ทิพย์
0-2202-1766
เครื่องชี้ด้านอสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่น
อาคารสำนักงาน     
 • ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารสำนักงาน
เดือน
ธ.ค.60
30 มี.ค. 61
มณีรัตน์
0-2202-1761
 • สินเชื่อผู้ประกอบการพัฒนาอาคารสำนักงานคงค้าง
ไตรมาส
Q1/61
18 พ.ค. 61
ธิดารัตน์
0-2645-9672
 • การจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์อาคารสำนักงาน
เดือน
ม.ค.61
16 มี.ค. 61
สุภาพร
0-2202-2184
ศูนย์การค้า – อาคารพาณิชย์     
 • ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่อการพาณิชย์
เดือน
ธ.ค.60
30 มี.ค. 61
มณีรัตน์
0-2202-1761
 • สินเชื่อผู้ประกอบการพัฒนาศูนย์การค้า
    และห้างสรรพสินค้าคงค้าง
ไตรมาส
Q1/61
18 พ.ค. 61
ธิดารัตน์
0-2645-9672
 • การจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ศูนย์การค้า-อาคารพาณิชย์
เดือน
ม.ค.61
16 มี.ค. 61
สุภาพร
0-2202-2184
โรงแรม-รีสอร์ท     
 • ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่อการโรงแรม
เดือน
ธ.ค.60
30 มี.ค. 61
มณีรัตน์
0-2202-1761
 • ข้อมูลนักท่องเที่ยว โดย กรมการท่องเที่ยว
ไตรมาส
Q4/60
9 มิ.ย. 60
สุภาพร
0-2202-2184
 • ข้อมูลโรงแรม-รีสอร์ท โดย กรมการท่องเที่ยว
ไตรมาส
Q1/59
27 ก.ย. 59
สุภาพร
0-2202-2184
 • สินเชื่อผู้ประกอบการพัฒนาโรงแรมคงค้าง
ไตรมาส
Q1/61
18 พ.ค. 61
ธิดารัตน์
0-2645-9672
 • การจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์โรงแรม-รีสอร์ท
เดือน
ม.ค.61
16 มี.ค. 61
สุภาพร
0-2202-2184
อุตสาหกรรม     
 • ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร
    เพื่อการอุตสาหกรรมและโรงงาน
เดือน
ธ.ค.60
30 มี.ค. 61
มณีรัตน์
0-2202-1761
 • ข้อมูลนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ
ไตรมาส
Q4/60
30 มี.ค. 61
สุภาพร
0-2202-2184
 • สินเชื่อผู้ประกอบการพัฒนาโรงงานคงค้าง
ไตรมาส
Q1/61
18 พ.ค. 61
ธิดารัตน์
0-2645-9672
 • การจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์โรงงานอุตสาหกรรม
เดือน
ม.ค.61
16 มี.ค. 61
สุภาพร
0-2202-2184
สนามกอล์ฟ     
 • สนามกอล์ฟ
ไตรมาส
Q1/61
30 เม.ย. 61
มณีรัตน์
0-2202-1761
 • สินเชื่อผู้ประกอบการพัฒนาสนามกอล์ฟคงค้าง
ไตรมาส
Q1/61
18 พ.ค. 61
ธิดารัตน์
0-2645-9672
 • รายได้จากการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสนามกอล์ฟ
เดือน
ก.พ.61
20 มี.ค. 61
มณีรัตน์
0-2202-1761
ที่ดินเปล่า     
 • ราคาประเมินที่ดินรอบบัญชี 2551-2554 
Q2/59
24 ส.ค. 59
  
 • ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรอบบัญชี 2555-2558 
Q2/59
24 ส.ค. 59
  
 • สินเชื่อผู้ประกอบการพัฒนาที่ดินเปล่าคงค้าง
ไตรมาส
Q1/61
18 ม.ค. 61
ธิดารัตน์
0-2645-9672
 • การจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินเปล่า
เดือน
ม.ค.61
16 มี.ค. 61
สุภาพร
0-2202-2184
 • ดัชนีราคาที่ดินเปล่าก่อนการพัฒนาในพื้นที่กรุงเทพฯ-ปริมณฑล
ไตรมาส
Q1/61
25 เม.ย. 61
เดชชาติ
0-2202-1578
ข้อมูลอื่น ๆ     
 • ดัชนีราคาค่าก่อสร้างบ้านมาตรฐาน (HCCI)
ไตรมาส
Q1/61
9 เม.ย. 61
กัญภร
0-2202-1518
 • ดัชนีราคาขายส่งวัสดุก่อสร้าง
เดือน
ก.พ.61
20 มี.ค. 61
ธิดารัตน์
0-2645-9672
 • ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิ
    และนิติกรรมอสังหาริมทรัพย์
เดือน
ม.ค.61
30 มี.ค. 61
ธิดารัตน์
0-2645-9672
 • หุ้นกู้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ไตรมาส
Q1/61
18 พ.ค. 61
ธิดารัตน์
0-2645-9672
 • จำนวนที่อยู่อาศัยสะสมทั่วประเทศ
ปี
ปี 60
10 เม.ย. 61
ธิดารัตน์
0-2645-9672
 • ข้อมูลประชากร ทั่วประเทศ
ปี
ปี 60
10 เม.ย. 61
ธิดารัตน์
0-2645-9672
 • จำนวนประชากรเฉลี่ยต่อครัวเรือน 
ปี
ปี 60
10 เม.ย. 61
ธิดารัตน์
0-2645-9672
 • สินเชื่ออสังหาริมทรัพย์อื่นๆ
ไตรมาส
Q1/61
18 พ.ค. 61
ธิดารัตน์
0-2645-9672
   -  สินเชื่อเพื่อการเตรียมสถานที่ก่อสร้างคงค้าง     
   -  สินเชื่อรับเหมาก่อสร้างอาคารคงค้าง     
   -  สินเชื่อเพื่องานวิศวกรรมโยธา
      หรือการก่อสร้างขนาดใหญ่คงค้าง
     
   -  สินเชื่อตัวแทนและนายหน้า
      ซื้อขายอสังหาริมทรัพย์คงค้าง
     

อัพเดทข้อมูลล่าสุด วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561