ข่าวอสังหาริมทรัพย์
 ข่าวสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์
  ตีปีกปล่อยกู้'บ้านประชารัฐ' แบงก์ออมสิน-ธอส.คึก ลุ้นยอดให้สินเชื่อเพิ่มขึ้น หลังครม.อนุมัติแก้เกณฑ์ใหม่  ( 21 April 2017 )

2 แบงก์รัฐ ลุ้นยอดบ้านประชารัฐขยับ หลัง ครม.ไฟเขียวแก้เกณฑ์ใหม่ให้คนไม่มีกรรมสิทธิ์กู้สร้างบ้านได้ 1.5 ล้านเต็มได้แล้ว

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวถึงกรณีที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการบ้านประชารัฐว่า จะช่วยให้ผู้มีรายได้น้อยสามารถผ่านหลักเกณฑ์ในการยื่นขอ สินเชื่อได้มากขึ้น เนื่องจากเกณฑ์ที่มีการปรับปรุงใหม่ มี 2 เรื่อง คือ การยกเลิกคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการจากที่กำหนดว่า ต้องไม่เคยมีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยมาก่อน เป็นปัจจุบันไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย

นอกจากนี้ ยังแก้ไขเรื่องสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย หรือ Post Finance กรณีการกู้ เพื่อปลูกสร้างที่อยู่อาศัย วงเงินสินเชื่อไม่เกิน 1.5 ล้านบาท/หน่วย จากที่กำหนดให้รวมราคาที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็น ไม่ต้องนำราคาประเมินที่ดินมารวมพิจารณาด้วย จะช่วยให้ผู้กู้สามารถกู้เพื่อไปก่อสร้างที่อยู่อาศัยได้มากขึ้น

"เชื่อว่าจะช่วยให้คนสามารถเข้าโครงการนี้ได้มากขึ้น ซึ่งที่ผ่านมาธนาคารปล่อยกู้ในโครงการนี้ได้แค่ 3,800 ล้านบาท จากเป้าหมาย 1 หมื่นล้านบาท และสามารถปล่อยกู้ให้คนที่กู้บ้านราคาไม่เกิน 1.5 ล้านบาท แต่ผู้ประกอบการไม่เข้าเงื่อนไขช่วยจ่ายเรื่องค่าลดหย่อนได้อีกกว่า 8,000 ล้านบาท" นายชาติชาย กล่าว

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ กล่าวว่า การปรับเงื่อนไขดังกล่าวจะช่วยให้คนที่กู้เพื่อไปสร้างบ้าน สามารถเข้าโครงการได้ง่ายขึ้น เพราะเดิมให้นำราคาประเมินที่ดินมารวมด้วย ทำให้กู้ได้น้อย เช่น ถ้าราคาที่ดิน 1 ล้านบาท เท่ากับจะกู้เพิ่มได้อีกไม่เกิน 5 แสนบาท จึงทำให้คนไม่สนใจเข้าโครงการ

สำหรับการปรับเงื่อนไขการกู้เปลี่ยนเป็นไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย จะช่วยให้คนที่เคยมีบ้านแต่ขายไปแล้ว สามารถเข้าโครงการนี้ได้ ซึ่งภาพรวมการปล่อย สินเชื่อโครงการบ้านประชารัฐในปีที่ ผ่านมาปล่อยกู้ได้ 7,800 ล้านบาท จาก เป้าหมาย 1 หมื่นล้านบาท ในปีนี้ที่ตั้ง เป้าหมายปล่อยกู้อีก 1 หมื่นล้านบาท รวม 2 ปี เป็นเงิน 2 หมื่นล้านบาท น่าจะสามารถทำได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ได้

ทั้งนี้ ครม.ได้มีมติเมื่อวันที่ 18 เม.ย.ที่ผ่านมา ให้ยกเลิกหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการบ้านประชารัฐทั้งประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐ จากเดิมที่เคยกำหนดว่าต้อง ไม่เคยมีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยมาก่อน เป็นปัจจุบันไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย และให้ยกเลิกเงื่อนไขกรณีการกู้เพื่อปลูกสร้างที่อยู่อาศัยวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 1.5 ล้านบาท/หน่วย รวมราคาที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เป็นไม่ต้องนำราคาประเมินที่ดินมารวมพิจารณาด้วย เพราะเห็นว่าเป็นเงื่อนไขที่เข้มงวดมากเกินไป ทำให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้ในระบบเพื่อทดแทนหรือปลูกสร้างที่อยู่อาศัยของตัวเองได้ หลังพบว่า 1 ปี มียอดอนุมัติสินเชื่อเพียง 1.1 หมื่นล้านบาท จากวงเงิน 4 หมื่นล้านบาทเท่านั้น

ที่มา: หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

 

 

 

 
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
ชั้น 18 อาคาร 2 เลขที่ 63 ถ.พระราม9 ห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
โทรศัพท์:0 2202 1768  โทรสาร:0 2643 1252
แนะนำหรือพบปัญหาทางเทคนิคในเว็บไซต์กรุณาติดต่อ webmaster@reic.or.th
สอบถามปัญหาด้านข้อมูลกรุณาติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการข้อมูล (คุณวาทินี ชุณหโสภาค โทร 02-202-1768)