ข่าวอสังหาริมทรัพย์
 ข่าวสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์
  ฉะเกณฑ์คุมกู้บ้านหลังสองโหด  ( 12 October 2018 )

แบงก์รัฐ-เอกชนค้านแรง

บี้ธปท.เลื่อนใช้กลางปี62

แบงก์รัฐแจงไม่สามารถใช้เกณฑ์คุมกู้บ้านหลังสองได้ ห่วงกระทบผู้มีรายได้น้อย ชี้ ธปท.ต้องกำหนดนิยามหลักเกณฑ์ให้ชัดเจน เอกชนค้านคุมสินเชื่อบ้านหลังสอง พร้อมเสนอให้คุมกู้บ้านหลังสาม-เลื่อนเวลาใช้มาตรการ

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยภายหลังเข้ารับฟังความเห็น (Public Hearing) กับธนาคารแห่งประ เทศไทย (ธปท.) กรณีการปรับ ปรุงเกณฑ์การกำกับดูแลสินเชื่อ เพื่อที่อยู่อาศัย ว่า เกณฑ์ดังกล่าวไม่สามารถใช้ร่วมกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐได้ เพราะจะกระทบกับผู้ที่มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางที่ต้องการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยจริงไม่ได้เป็นการแสวงหาผลกำไร จึงต้องการให้ ธปท.พิจารณาปรับหลักเกณฑ์การคุมสินเชื่อที่อยู่อาศัยให้มีความเหมาะสม

ทั้งนี้ เกณฑ์การปล่อยสิน เชื่อจะคุมในส่วนที่ลูกค้าที่ต้อง การกู้บ้านหลังที่สอง แต่ยังผ่อนหลังแรกไม่หมด ซึ่งปัจจุบัน  ธอส. มีลูกค้าในลักษณะนี้มาก เช่น มีบ้านอยู่ไกล แต่ต้องการซื้อคอน โดฯ ในเมืองใกล้ที่ทำงาน จึงต้อง การให้ ธปท.ผ่อนปรนเกณฑ์วางเงินดาวน์อย่างน้อย 20% ของมูลค่าหลักประกัน (LTV limit 80%) ให้คุมเฉพาะบ้านหลังที่ 2 ที่มี ราคาตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป รวมทั้งเลื่อนเวลาบังคับใช้เกณฑ์ ดังกล่าว จากเดิมเริ่มวันที่ 1 ม.ค.2562 ออกไปเพื่อให้ธนาคารปรับ ตัว ส่วนเกณฑ์การนับสินเชื่อ topup ที่ใช้หลักประกันเดียวกันให้ใช้ตามเดิม

นายฉัตรชัยกล่าวอีกว่า ธอส.จะขอความเห็นจากกระ ทรวงการคลังในการบังคับใช้เกณฑ์ดังกล่าวของ ธปท.  หากกระ ทรวงการคลังให้นโยบายดำเนินการอย่างไรก็จะปฏิบัติตาม  ซึ่งจะมีการหารือผ่านผู้แทนกระทรวงในการประชุมคณะกรรมการธนาคาร วันที่ 29 ต.ค.2561 โดยเกณฑ์ดังกล่าวมองว่าจะส่งผลกระทบมากกับผู้ที่มีรายได้น้อยและปานกลาง

รายงานข่าวจากธนาคารพาณิชย์ระบุว่า ในการรับฟังความ คิดเห็นช่วงครึ่งเช้า ซึ่งเป็นการรับฟังความเห็นร่วมกับ ธนาคารพาณิชย์ และสถาบันการเงินเฉพาะ กิจของรัฐ ได้มีการเสนอความเห็น ต่อ ธปท.ถึงหลักเกณฑ์ดังกล่าวหลายเรื่อง อาทิ ให้วางเงื่อนไขผ่อนปรนช่วงเปลี่ยนผ่าน สำหรับเกณฑ์การนับบ้านหลังสอง ซึ่งปัจจุบันมองว่าบ้านหลังที่สองมีความจำเป็นต่อการใช้ชีวิต จึงต้องการเสนอให้ใช้เกณฑ์สำหรับบ้านหลังที่สามขึ้นไปได้หรือไม่ กรณีลูกค้าซื้อก่อนออกประกาศและบ้านเสร็จพร้อมโอนหลัง ม.ค.2562 จะต้องบังคับใช้เกณฑ์ย้อนหลังหรือไม่ และเสนอให้ ธปท.มีการชะลอการเริ่มใช้เกณฑ์ดังกล่าวออกไป

นายอธิป พีชานนท์ นายกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร เปิดเผยภายหลังเข้ารับฟังความเห็น (Public Hearing) กับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ว่า ถือเป็นยาแรงเกินไปสำหรับสถานการณ์ปัจจุบัน เนื่องจากปัจจุบันตลาดอสังหาริมทรัพย์ไม่ได้เติบโตร้อนแรง หรือมีที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่สูงเหมือนที่ผ่านมา

นอกจากนี้ ยังไม่พบสัญญาณฟองสบู่ในอสังหาริมทรัพย์ไทยด้วย ผู้ประกอบการจึงต้องการให้ ธปท.ทบทวนและขอให้ใช้มาตรการกับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยในสัญญาที่ 3 ขึ้นไปมากกว่า และให้เลื่อนการใช้เป็นวันที่ 1 ก.ค.2562 จากที่ ธปท.เสนอให้ใช้ในวันที่ 1 ม.ค.2562

 
ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์
 
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
ชั้น 18 อาคาร 2 เลขที่ 63 ถ.พระราม9 ห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
โทรศัพท์:0 2202 1768  โทรสาร:0 2643 1252
แนะนำหรือพบปัญหาทางเทคนิคในเว็บไซต์กรุณาติดต่อ webmaster@reic.or.th
สอบถามปัญหาด้านข้อมูลกรุณาติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการข้อมูล (คุณวาทินี ชุณหโสภาค โทร 02-202-1768)