ข่าวอสังหาริมทรัพย์
 
      คอลัมน์ ย่อยข่าวตลาด: ดีขึ้น    ( 19 เมษายน 2560 )
 

ผู้สื่อข่าวรายงานจาก ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.)ว่าดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล 5 จังหวัด(นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนครปฐม)ไตรมาส 1 ปี 2560 มีค่าดัชนีความเชื่อมั่นในภาวะปัจจุบัน(CurrentSituation Index) เท่ากับ 54.2 จุดสูงกว่าค่ากลางที่ระดับ 50 จุดเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่แล้ว ที่ 53.5 จุดเพิ่มขึ้นเป็นไตรมาสแรก หลังจากที่ลดลงติดกัน 3 ไตรมาส ในปี 2559 เป็นผลจากการเปิดโครงการใหม่ที่เพิ่มขึ้นรวมทั้งยอดขายและการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย

ที่มา: หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

 

 

 
 
สั่งพิมพ์สั่งพิมพ์ | ปิด
   
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
ชั้น 18 อาคาร 2 เลขที่ 63 ถ.พระราม9 ห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
โทรศัพท์:0 2202 1768  โทรสาร:0 2643 1252
แนะนำหรือพบปัญหาทางเทคนิคในเว็บไซต์กรุณาติดต่อ webmaster@reic.or.th
สอบถามปัญหาด้านข้อมูลกรุณาติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการข้อมูล (คุณวาทินี ชุณหโสภาค โทร 02-202-1768)