ข่าวอสังหาริมทรัพย์
 
      อสังหาฯเชื่อมั่นพุ่งสูง!    ( 19 เมษายน 2560 )
 

รายงานข่าวจาก ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้จัดทำดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล รายไตรมาส พบว่าดัชนีความเชื่อมั่นของ ผู้ประกอบการไตรมาส 1 ปี 2560 มีค่าดัชนีความเชื่อมั่น 54.2 จุด สูงกว่าค่ากลางที่ระดับ 50 จุด

เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่แล้วที่ระดับ 53.5 จุด นับเป็นการเพิ่มขึ้นเป็นไตรมาสแรก หลังจากที่ดัชนีมีค่าลดลงติดต่อกัน 3 ไตรมาส ดัชนีที่เพิ่มขึ้นนี้เป็นผลมาจากปัจจัยความเชื่อมั่นต่อการขยายธุรกิจด้วยการเปิดโครงการใหม่ที่เพิ่มขึ้น และความเชื่อมั่นต่อการลงทุนที่ยังคงอยู่ในระดับสูง ประกอบกับความเชื่อมั่นจากยอดขาย และการจ้างงานที่ปรับเพิ่มเล็กน้อย

สำหรับดัชนีความเชื่อมั่นในอีก 6 เดือนข้างหน้า มีค่าเท่ากับ 65.1 จุด เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 4 ปี 2559 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 60.2 จุด แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการมีทิศทางความเชื่อมั่นในเชิงบวก มีค่าเพิ่มขึ้นในเกือบทุกด้าน โดยเฉพาะจากปัจจัยความเชื่อมั่นด้านยอดขาย ผลประกอบการ และแผนที่จะมีการเปิดตัวโครงการใหม่ในอนาคตอีก 6 เดือน

ที่มา: หนังสือพิมพ์ข่าวสด

 

 

 
 
สั่งพิมพ์สั่งพิมพ์ | ปิด
   
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
ชั้น 18 อาคาร 2 เลขที่ 63 ถ.พระราม9 ห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
โทรศัพท์:0 2202 1768  โทรสาร:0 2643 1252
แนะนำหรือพบปัญหาทางเทคนิคในเว็บไซต์กรุณาติดต่อ webmaster@reic.or.th
สอบถามปัญหาด้านข้อมูลกรุณาติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการข้อมูล (คุณวาทินี ชุณหโสภาค โทร 02-202-1768)