ข่าวอสังหาริมทรัพย์
 
      ครม.เท 1.6หมื่นล.ให้ไอแบงก์แก้หนี้ อัดงบตั้งสถาบันนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเงิน    ( 5 กันยายน 2561 )
 

ครม.อนุมัติ คลังอัดงบ 16,100 ล้านบาท ให้ธนาคารอิสลาม พร้อมเร่งสรรหาพันธมิตรควบคู่กับการปรับโครงสร้างทางการเงิน เบื้องต้นคลังเข้าถือหุ้น 99.71% ก่อนลดสัดส่วน  เมื่อได้ข้อสรุปพันธมิตรชัดเจน อีกทั้งอัดงบให้มูลนิธิเพื่อพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพื่อตั้งสถาบันนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเงินวงเงิน 650 ล้านบาท

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติการใช้เงินของกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ให้แก่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยจำนวน 16,100 ล้านบาท และให้ธนาคารอิสลาม เร่งดำเนินการสรรหาพันธมิตรควบคู่กับการปรับโครงสร้างทางการเงินด้วยการเพิ่มทุน

ทั้งนี้ ชอบให้กระทรวงการคลังเข้าถือหุ้นสัดส่วนไม่เกิน 99.71% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ขณะเดียวกันก็เร่งให้ธนาคารเจรจาหาพันธมิตรที่จะเข้ามาร่วมทุนให้ได้โดยเร็ว เพื่อร่วมปรับปรุงการบริหารงานภายในธนาคาร หลังจากนั้นกระทรวงการคลังจะลดสัดส่วนการถือหุ้นลง เมื่อธนาคารสรุปแผนการร่วมทุนชัดเจน

          พร้อมกับ อนุมัติการใช้เงินของกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ให้แก่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เพื่อให้ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ดำเนินโครงการพัฒนาฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์มือสอง 31.3 ล้านบาท รวมถึงอนุมัติใช้เงินกองทุน ให้แก่มูลนิธิเพื่อพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพื่อดำเนินโครงการจัดตั้งสถาบันนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเงิน วงเงิน 650 ล้านบาท

นายณัฐพร กล่าวต่อว่า ครม. มีมติอนุมัติ ร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานวิจัย เพื่อเพิ่มแรงจูงใจให้นักวิจัยและสถาบันที่ทำวิจัย โดยให้สถาบันและคณะนักวิจัยเป็นเจ้าของสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาในงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ได้ แต่หากสถาบันวิจัย หรือ นักวิจัย ไม่นำผลงานไปใช้ใน 2 ปี สิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาจะตกไปเป็นของหน่วยงานที่ให้ทุนทางการวิจัยแทน        นอกจากนี้ ยังอนุมัติ ร่าง พ.ร.บ. เขตพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เพื่อให้มีการนำนวัตกรรมไปใช้ในการศึกษาให้มากขึ้น โดยมีการกำหนดพื้นที่ เขตพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา โดยคณะรัฐมนตรี และแต่ละพื้นที่จะมีรูปแบบที่แตกต่างกันตามความเหมาะสม เพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษาในอนาคต

 
ที่มา : ผู้จัดการรายวัน 360 องศา 
สั่งพิมพ์สั่งพิมพ์ | ปิด
   
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
ชั้น 18 อาคาร 2 เลขที่ 63 ถ.พระราม9 ห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
โทรศัพท์:0 2202 1768  โทรสาร:0 2643 1252
แนะนำหรือพบปัญหาทางเทคนิคในเว็บไซต์กรุณาติดต่อ webmaster@reic.or.th
สอบถามปัญหาด้านข้อมูลกรุณาติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการข้อมูล (คุณวาทินี ชุณหโสภาค โทร 02-202-1768)