ข่าวอสังหาริมทรัพย์
 
      คอลัมน์ Big Data Analysis: รถไฟฟ้าดัน ราคาที่ดินชานเมืองพุ่ง    ( 23 พฤศจิกายน 2561 )
 

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ติดตามการเปลี่ยนแปลงของราคาที่ดินเปล่าก่อนการพัฒนาในพื้นที่กรุงเทพฯ-ปริมณฑล รวม 6 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนครปฐม

โดยพบว่าในไตรมาส 3 ปี 2561 ดัชนีราคาที่ดินเปล่าก่อนการพัฒนาในพื้นที่กรุงเทพฯ-ปริมณฑล มีค่าดัชนีเท่ากับ 219.2 จุด เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.6% เมื่อ เทียบกับไตรมาสก่อนหน้า เป็นผลจากการ ปรับเพิ่มขึ้นของราคาที่ดินเปล่าที่อยู่ ใกล้แนวเส้นทางการก่อสร้างรถไฟฟ้า

นอกจากนี้ ศูนย์ข้อมูลฯ ยังวิเคราะห์เปรียบเทียบราคาที่ดินเปล่าก่อนการพัฒนา ในแต่ละทำเลที่มีเส้นทางรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ผ่านกับราคาที่ดินในทำเลที่ไม่มีโครงการรถไฟฟ้าผ่าน พบว่า ทำเลที่มีแผนการลงทุน โครงการลงรถไฟฟ้าในอนาคต มีราคา สูงกว่า 66.7% เนื่องจากราคาที่ดินปรับเพิ่ม จากฐานราคาเดิมที่ยังไม่สูงมากนัก ซึ่งส่วนใหญ่ อยู่แถบชานเมือง ส่วนทำเลที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า จะมีราคาสูงกว่า 51.6%

แต่เมื่อแยกตามทำเลเฉพาะที่มีเส้นทางรถไฟฟ้าผ่านแล้วจะพบว่า อันดับแรก ที่มีการปรับราคาเพิ่มขึ้นสูงสุด ได้แก่ BTS สายสุขุมวิท ปรับราคาเพิ่มขึ้น มากที่สุด 27.6%

 
ที่มา : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ 
สั่งพิมพ์สั่งพิมพ์ | ปิด
   
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
ชั้น 18 อาคาร 2 เลขที่ 63 ถ.พระราม9 ห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
โทรศัพท์:0 2202 1768  โทรสาร:0 2643 1252
แนะนำหรือพบปัญหาทางเทคนิคในเว็บไซต์กรุณาติดต่อ webmaster@reic.or.th
สอบถามปัญหาด้านข้อมูลกรุณาติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการข้อมูล (คุณวาทินี ชุณหโสภาค โทร 02-202-1768)