ข่าวอสังหาริมทรัพย์
 
      คอลัมน์ จับประเด็น: ยอดขายที่อยู่อาศัย 4 จังหวัดใต้ครึ่งปีทะลัก    ( 6 ธันวาคม 2561 )
 

      นายวิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานกลยุทธ์ 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธอส. เปิดเผยถึงผลผลการสำรวจที่อยู่อาศัยที่อยู่ระหว่างการขายในช่วงครึ่งแรกปี 2561 ในพื้นที่ 4 จังหวัดในภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต สงขลา สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช พบว่า มีโครงการที่อยู่อาศัยอยู่ระหว่างการขายจำนวน 495 โครงการ รวม 52,069 หน่วย มีมูลค่า 262,261 ล้านบาท แบ่งเป็น บ้านจัดสรร 322 โครงการ อาคารชุด 111 และวิลล่า 62 โครงการ โดยมีหน่วยเหลือขายจำนวน 14,346 หน่วย แบ่งเป็นบ้านจัดสรร 9,711 หน่วย อาคารชุด 4,302 หน่วย และ วิลล่า 333 หน่วย

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์
 
สั่งพิมพ์สั่งพิมพ์ | ปิด
   
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
ชั้น 18 อาคาร 2 เลขที่ 63 ถ.พระราม9 ห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
โทรศัพท์:0 2202 1768  โทรสาร:0 2643 1252
แนะนำหรือพบปัญหาทางเทคนิคในเว็บไซต์กรุณาติดต่อ webmaster@reic.or.th
สอบถามปัญหาด้านข้อมูลกรุณาติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการข้อมูล (คุณวาทินี ชุณหโสภาค โทร 02-202-1768)