Loading

คอลัมน์ พร็อพเพอร์ตีโฟกัส: ดัชนีราคาคอนโดใหม่สมุทรปราการปรับเพิ่มขึ้นสูงสุด

วันที่ : 19 กรกฎาคม 2561
คอลัมน์ พร็อพเพอร์ตีโฟกัส: ดัชนีราคาคอนโดใหม่สมุทรปราการปรับเพิ่มขึ้นสูงสุด

jeamjit.s@than-multimedia.com

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดทำดัชนีราคาห้องชุดใหม่รายไตรมาส จากการสำรวจราคาขายโครงการอาคารชุดสร้างใหม่ที่ยังอยู่ระหว่างการขาย ในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล 2 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี และสมุทรปราการ ณ ไตรมาส 2 ปี 2561 พบว่า ภาพรวมดัชนีราคาห้องชุดใหม่ ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาก เนื่องจากโครงการเปิดตัวใหม่ในไตรมาส 2 นี้มีราคาสูงกว่าไตรมาสเดียวกันของปีก่อนในหลายทำเล โดยมีค่าดัชนีเท่ากับ 139.1 จุด ปรับเพิ่มขึ้น 9.6% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และปรับเพิ่มขึ้น 4.5% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า

เมื่อจำแนกเป็นรายพื้นที่ ดัชนีราคาห้องชุดใหม่ที่อยู่ระหว่างการขาย ในกรุงเทพฯ มีค่าเท่ากับ 139.2 จุด เพิ่มขึ้น 9.7% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 4.4% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ส่วนค่าดัชนีราคาห้องชุดใหม่ในจังหวัดนนทบุรีและสมุทรปราการ เท่ากับ 137.2 จุด ปรับตัวเพิ่มขึ้น 8.7% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 5.0% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า

นอกจากนี้ยังพบว่า พื้นที่ซึ่งราคาห้องชุดใหม่ปรับเพิ่มขึ้นมากที่สุด 5 ลำดับแรกในไตรมาส 2 ปีนี้ เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ได้แก่ 1.อำเภอเมืองสมุทรปราการ-พระประแดง-พระสมุทรเจดีย์ ราคาปรับเพิ่มขึ้น 39.4% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน แต่ราคาปรับลดลง 0.1% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า เนื่องจากผู้ประกอบการมีการจัดรายการส่งเสริมการขายที่มีมูลค่าสูงกว่าไตรมาสก่อนจึงทำให้ราคาปรับตัวลดลงเล็กน้อยจากไตรมาสก่อนหน้า

2. แนวรถไฟฟ้า Airport Link ปรับเพิ่มขึ้น 39.3% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และปรับเพิ่มขึ้น 28.0% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า 3. เขตบางซื่อดุสิต เพิ่มขึ้น 37.7% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และราคาปรับเพิ่มขึ้น 21.7% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า

4. เขตห้วยขวาง-จตุจักร-ดินแดง เพิ่มขึ้น 30.4% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 26.1% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า 5. เขตสุขุมวิทตอนกลาง เพิ่มขึ้น 29.6% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 14.3% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า

 
ที่มา : หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ
ข่าว reic จากสื่อสิ่งพิมพ์ อื่นๆ