Loading

บ้าน-คอนโด ไตรมาส 1 แข่งดุชี้ ของแถม ล่อใจมากสุด

วันที่ : 11 เมษายน 2561
บ้าน-คอนโด ไตรมาส 1 แข่งดุชี้ ของแถม ล่อใจมากสุด

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดทำดัชนีราคาบ้านแนวราบใหม่ในตลาดประกอบด้วย บ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์ และสำรวจราคาขายของโครงการบ้านจัดสรรสร้างใหม่ที่ยังอยู่ระหว่างการขาย (มีหน่วยเหลือขายตั้งแต่ 6 หน่วยขึ้นไป) ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ไม่นับรวม บ้านมือสอง โดยใช้ราคาปี 2555 เป็นปีฐาน โดยสุ่มตัวอย่าง จำนวน 245 ตัวอย่าง ราคาขายที่นำมาจัดทำดัชนีราคานี้ เป็น ราคาขายที่แท้จริง ซึ่งได้หักลบมูลค่ารายการส่งเสริมการขายออกจากราคาที่ประกาศขายแล้ว

โดยพบว่า รูปแบบรายการส่งเสริมการขายในไตรมาส 1 ปี 2561 ส่วนใหญ่ 34.9 % มีข้อเสนอเป็นของแถม เช่น เครื่องปรับอากาศ เฟอร์นิเจอร์ ทองคำ ผ้าม่านฯลฯ รองลงมา 31.8 % มีข้อเสนอเป็นการออกค่าธรรมเนียมในการโอนให้ผู้ซื้อ และฟรีค่าส่วนกลางใน 1-2 ปีแรก  สัดส่วน 26.7% มีข้อเสนอเป็นส่วนลดเงินสด และอีกประมาณ 6.5% มีข้อเสนอเป็นรายการ ส่งเสริมการขายอื่นๆ เช่น จัดสวนฟรี 1 ปีแรก  ติดตั้งอินเทอร์เน็ตฟรี 1 ปีแรก กำจัดปลวกฟรี 1 ปีแรก ค่าสโมสรฟรี 1 ปีแรก อัตราดอกเบี้ย พิเศษในการผ่อนชำระ 2-3 ปีแรก ติดตั้ง สัญญาณกันขโมย และแพ็คเกจเที่ยว ต่างประเทศฟรี ฯลฯ

ในไตรมาส 1 ปี 2561 ดัชนีราคาบ้านแนวราบใหม่ในตลาด ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล 3 จังหวัด มีค่าดัชนีเท่ากับ 121.1 จุด เพิ่มขึ้นจาก 116.7 จุด หรือ 3.8% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้นจาก 119.4 จุด หรือ 1.5 % เมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2560

นอกจากนี้ ยังจัดทำดัชนีราคาห้องชุดใหม่ (คอนโดมิเนียม)รายไตรมาส สำรวจราคาขายของโครงการอาคารชุดสร้างใหม่ที่ยังอยู่ระหว่างการขาย (มีหน่วยเหลือขายตั้งแต่ 6 หน่วย ขึ้นไป) ในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล ได้แก่ นนทบุรี และสมุทรปราการ ไม่นับรวมห้องชุดมือสอง โดยใช้ราคา ปี 2555 เป็นปีฐานเช่นกัน โดยการสุ่มตัวอย่างจำนวน 150 ตัวอย่าง ราคาขายที่นำมาจัดทำ เป็นดัชนีราคานี้ เป็นราคาขายที่แท้จริง ซึ่งได้หักลบมูลค่ารายการส่งเสริมการขายออกจากราคาที่ประกาศขายแล้ว

โดยรูปแบบรายการส่งเสริมการขายในไตรมาส 1 ปี 2561 ส่วนใหญ่ 56.8 % มีข้อเสนอเป็นของแถม เช่น เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ รองลงมา 31.8% เป็น ส่วนลดเงินสด และ11.5% เป็นการออก ค่าธรรมเนียมในการโอนให้กับลูกค้า

สำหรับในไตรมาส 1 ปี 2561 ภาพรวมดัชนีราคาห้องชุดใหม่ในตลาด ในกรุงเทพฯ - ปริมณฑล มีค่าดัชนีเท่ากับ 133.1 จุด โดยเพิ่มขึ้นจาก 124.9 จุด หรือ  6.6% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และปรับเพิ่มขึ้นจากไตรมาส 4 ปี 2560 โดยเพิ่มขึ้นจาก 131.9 จุด หรือ 0.9%

"รูปแบบส่งเสริมการขายบ้านส่วนใหญ่ 34.9% มีข้อเสนอเป็นของแถม 31.8% เสนอออกค่าธรรมเนียมในการโอนและฟรีค่าส่วนกลาง 26.7% เป็นส่วนลดเงินสด และอีก 6.5% มีข้อเสนออื่นๆ"

 
ที่มา : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
ข่าว reic จากสื่อสิ่งพิมพ์ อื่นๆ