Loading

คอนโดโตต่อเนื่องรับทำเลรถไฟฟ้าฮอต

วันที่ : 11 มีนาคม 2561
คอนโดโตต่อเนื่องรับทำเลรถไฟฟ้าฮอต

ศูนย์ข้อมูลอสังหาฯ มองตลาดอสังหาฯ ปี 61 ขยายตัวต่อเนื่องโดยกรุงเทพฯ-ปริมณฑลเป็นพื้นที่ที่มีการลงทุนคึกคักเฉพาะอย่างยิ่งคอนโดมิเนียมแนวรถไฟฟ้า

นายวิชัย วิรัตกพันธ์ ฐานะรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)คาดการณ์ว่า ตลาดอสังหาริมทรัพย์ของไทยในปี 2561 ยังคงได้รับอานิสงส์จากการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ ที่มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น ทั้งจากปัจจัยภาคการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมและการส่งออก โดยเฉพาะการกระจายเม็ดเงินสู่ภาคประชาชน ขณะเดียวกันพบว่า ประชาชนยังคงตอบรับให้ความสนใจในภาคที่อยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องเช่นกัน ทำให้ตลาดอสังหาฯมีความคึกคัก ผู้ประกอบการต่างมีการปรับตัวเพื่อรองรับตลาด โดยคาดว่าตลาดภาพรวมทั่วประเทศจะมีอัตราการขยายตัว ด้านหน่วยการโอนกรรมสิทธิ์ ประมาณ 7.9% ด้านมูลค่าขยายตัวการโอนกรรมสิทธิ์ 10.8%

ขณะที่ด้านการปล่อยสินเชื่อส่วนบุคคลเพื่อที่อยู่อาศัยจะโต 2.8% มีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 6.11 แสนล้านบาท จากยอดขายรวมประมาณ 111,300 หน่วย แบ่งเป็นโครงการบ้านจัดสรร 79,900 หน่วย และโครงการอาคารชุด 31,400 หน่วย

ทั้งนี้พบโครงการเปิดใหม่ส่วนใหญ่ยังคงกระจุกตัวอยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ-ปริมณฑลเป็นหลัก โดยเฉพาะตามแนวรถไฟฟ้า และเซ็กเมนต์ที่มีการเปิดตัวมากสุดคือโครงการคอนโดมิเนียม รวมตลาด กรุงเทพฯ-ปริมณฑล มีหน่วยเปิดใหม่ประมาณ 117,100 หน่วย ขยายตัว 2.8% ส่วนตลาดภูมิภาคแม้เติบโต แต่ยังอยู่ในสัดส่วนน้อย มีเพียงในจังหวัดศูนย์กลางสำคัญ และจังหวัดท่องเที่ยว จังหวัดอุตสาหกรรมเท่านั้น รวมประมาณ 111,300 หน่วย โดยส่วนใหญ่เป็นประเภททาวน์เฮาส์และบ้านเดี่ยว

1.17 แสนหน่วยเปิดใหม่ในตลาดกรุงเทพฯปริมณฑล

 
ที่มา : หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ
ข่าว reic จากสื่อสิ่งพิมพ์ อื่นๆ