Loading

คอลัมน์ ชีพจรโลกธุรกิจ: MKเล็งเปิด7โครงการใหม่

วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2561
คอลัมน์ ชีพจรโลกธุรกิจ: MKเล็งเปิด7โครงการใหม่

นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ ประธานกรรมการบริหาร บมจ. มั่นคงเคหะการ (MK) เปิดเผยว่า จากที่สำนักงาน คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) คาดการณ์ตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ในปี 2561 ว่าจะขยายตัว 3.6-4.6% ประกอบกับศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ก็คาดการณ์ว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปี 2561 จะเติบโตประมาณ 6-8% ดังนั้นในปี 2561 บริษัทจึง มีแผนพัฒนา 7 โครงการใหม่ ประกอบด้วย บ้านเดี่ยว 5 โครงการ และทาวน์โฮม 2 โครงการ มูลค่ารวมประมาณ 4,720 ล้านบาท โดยตั้งเป้ารายได้จากการขายโครงการไว้ที่ประมาณ 3,500 ล้านบาท

 
ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า
ข่าว reic จากสื่อสิ่งพิมพ์ อื่นๆ