Loading

สาย สีน้ำตาล ยังลูกผีลูกคน ฟันธงรูปแบบเส้นทางไม่ได้

วันที่ : 20 ตุลาคม 2560
สาย สีน้ำตาล ยังลูกผีลูกคน ฟันธงรูปแบบเส้นทางไม่ได้

นายชยธรรม์ พรหมศร รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 10 ต.ค. ที่ผ่านมา สนข.ได้ประชุมคณะกรรมการกำกับการศึกษาความเหมาะสมโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาลช่วงแครายลำสาลี (บึงกลุ่ม) โดยกำหนดรูปแบบทางเลือกศึกษา 4 รูปแบบ ได้แก่1.พัฒนาระบบรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล 2.พัฒนาด้วยระบบทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ ตอน N2(เกษตรฯ-นวมินทร์ระยะทาง 9.2 กม.) และเชื่อมวงแหวนตะวันออก-ตะวันตก(E-W Corridor) 3.พัฒนาด้วยระบบทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ อาทิโครงข่ายทดแทน N1 (ถนนงามวงศ์วาน-แยกเกษตร 6.7 กม.) เชื่อมต่อN2เข้ากับโครงข่ายทางเชื่อมระหว่างทางยกระดับอุตราภิมุขและทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯ)เพื่อเชื่อมวงแหวนตะวันออก-ตก N2 และ E-W Corridor และ 4.พัฒนาด้วยระบบรถไฟฟ้า และระบบทางด่วนบนแนวสายทางเดียวกัน

นายชยธรรม์ กล่าวต่อว่า ที่ประชุมยังไม่ตัดสินใจเลือกรูปแบบเนื่องจากผลการศึกษาที่เสนอมายังไม่ครบถ้วน ได้ให้ที่ปรึกษาไปปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาให้ถูกต้องครบถ้วนทุกมิติทั้งการเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของแต่ละทางเลือก รวมทั้งด้านวิศวกรรมตลอดจนผลกระทบประโยชน์สูงสุดของประชาชนในการเดินทางและให้เกิดการเชื่อมต่อโครงข่ายระบบรถไฟฟ้าทั้ง 10 เส้นทาง ต้องตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนและได้จริงหลังจากนั้นที่ปรึกษาต้องนำเสนอผลการศึกษาในการประชุมเดือนหน้าเพื่อให้ที่ประชุมตัดสินใจเลือกแนวทางที่เหมาะสมและประชาชนได้ประโยชน์สูงสุดจากนั้นต้องออกแบบเบื้องต้นและประมาณราคาก่อสร้างระยะเวลาก่อสร้าง การศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยผลการศึกษาจะแล้วเสร็จประมาณเดือนมิ.ย.61 ก่อนเสนอกระทรวงคมนาคมแล้วเสนอคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) ต่อไป

โครงการนี้จะเพิ่มความสะดวก ความปลอกภัยและประหยัดเวลาการเดินทางของประชาชน เชื่อมโยงโครงข่ายระบบทางพิเศษ(ทางด่วน)ระหว่างพื้นที่ด้านตะวันออกและตะวันตกของกรุงเทพฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งช่วยลดปัญหาการจราจรบนถนนงามวงศ์วานและถนนประเสริฐมนูกิจ(หรือถนนเกษตร-นวมินทร์)

 
ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
ข่าวพัฒนาสาธารณูปโภค อื่นๆ