Loading

ชงเคาะแบบไฮสปีดเทรน คาดต.ค.นี้ตอกเข็ม/ครม.อนุมัติเพิ่มเงินเวนคืนทางคู่แก่งคอย

วันที่ : 16 สิงหาคม 2560
ชงเคาะแบบไฮสปีดเทรน คาดต.ค.นี้ตอกเข็ม/ครม.อนุมัติเพิ่มเงินเวนคืนทางคู่แก่งคอย

คมนาคมจ่อชง ครม. 22 ส.ค. ไฟเขียวสัญญา 2.1 งานออกแบบโครงสร้าง งานโยธารถไฟไทย-จีน มั่นใจเดินหน้าตอกเสาเข็ม ต.ค.60 พร้อมเพิ่มค่าเวนคืนทางฉะเชิงเทราแก่งคอย เป็น 372 ล้านบาท

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคม เปิดเผย ว่า ในการประชุมคณะรัฐมน ตรี (ครม.) สัญจรที่จังหวัดนคร ราชสีมา ในวันที่ 22 ส.ค.นี้ กระทรวงคมนาคมจะเสนอให้ คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาอนุมัติ คือร่างสัญญาฉบับที่ 2.1 สัญญางานออกแบบรายละเอียดโครงสร้างพื้นฐานด้าน โยธา ภายใต้โครงการความร่วมมือด้านรถไฟไทย-จีน หรือ รถไฟความเร็วสูง (ไฮสปีดเทรน) เส้นทางกรุงเทพฯ-นครราช สีมา ระยะทาง 253 กิโลเมตร (กม.) วงเงิน 1.79 แสนล้านบาท

นอกจากนี้ จะรายงานความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางพิเศษระหว่างเมือง (มอ เตอร์เวย์) สายบางปะอิน-นคร ราชสีมา และจะขอค่าจัดกรรม สิทธิ์ที่ดินเพิ่มเติมจำนวน 500 ล้านบาท และเสนอแผนฟื้นฟูอุทกภัยที่เกิดขึ้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงที่ผ่านมาให้ ครม.พิจารณา

นายชาติชาย ทิพย์สุนา วี ปลัดกระทรวงคมนาคม กล่าว ว่า หากกระทรวงนำเสนอ ครม.และผ่านความเห็นชอบแล้ว ทาง รฟท.จะดำเนินการลงนาม สัญญาร่วมกับองค์การออก แบบรถไฟของจีนในเดือน ก.ย.นี้ รวมถึงในส่วนของสัญญาที่ 2.2 เช่นกัน เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบเวลาการเริ่มต้นก่อ สร้างในเดือน ต.ค.60 นี้

พลโทสรรเสริญ แก้วกำ เนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า (ครม.) อนุมัติ กรอบวงเงินเพิ่มเติม สำหรับงานเวนคืนที่ดินและอสังหา ริมทรัพย์ โครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟสายชายฝั่งทะเลตะวันออก ช่วงฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-แก่ง คอย ของการรถไฟแห่งประ เทศไทย (รฟท.) เพิ่มเป็น 372 ล้านบาท จากเดิมที่ 128 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 243 ล้านบาท

"นายกรัฐมนตรีได้ให้นโยบายในการจัดสร้างสาธารณะต่างๆ ทั้งเส้นทางคมนาคม และอื่นๆ ว่าอย่าทำให้ประชาชนในพื้นที่ต้องเดือดร้อน นั่นหมายความว่าค่าเวนคืนที่ดินก็จะต้องเป็นไปตามสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันด้วย" พลโทสรรเสริญกล่าว

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ครม.เห็นชอบร่างแผนยุทธ ศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ซึ่งจัด ทำขึ้นเพื่อใช้เป็นกรอบนโย บายและแผนยุทธศาสตร์การ พัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศได้อย่างมีประสิทธิ ภาพซึ่งมีเป้าหมายคือ การเป็นชาติ การค้าและบริการที่มุ่งสู่การเป็น ประเทศรายได้สูงในปี 2579

รายงานจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า หลังสิ้นสุดเวลาการยื่นข้อเสนอเข้ารับการคัดเลือกเป็นที่ปรึกษาฯ เมื่อวันที่ 15 ส.ค.ที่ผ่านมา พบว่ามีบริษัทมายื่นข้อเสนอ มี 2 กลุ่ม คือกลุ่มบริษัท เอพซิลอน จำกัด และกลุ่มบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ซึ่งขั้นตอนต่อไปคณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาฯ จะประเมินผลและคัดเลือก คาดว่าจะสามารถลงนามสัญญาว่าจ้างได้ในเดือน ก.ย.60

 
ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์
ข่าวพัฒนาสาธารณูปโภค อื่นๆ