Loading

คอลัมน์ Biz Insight: โมโนเรลหาดใหญ่ หนุนอสังหาฯสดใส

วันที่ : 14 กรกฎาคม 2560
คอลัมน์ Biz Insight: โมโนเรลหาดใหญ่ หนุนอสังหาฯสดใส

อานิสงส์การขยายโครงข่ายคมนาคม ในหาดใหญ่ ทำให้ตลาดอสังหาริมทรัพย์มีแนวโน้มสดใส

สมเกียรติ หงษ์ทรัพย์ภิญโญ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาธุรกิจและพัฒนาโครงการแนวราบ บริษัท แสนสิริ  จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ตลาดอสังหาฯ ในพื้นที่หาดใหญ่ยังเติบโตต่อไปได้ โดยเฉพาะคอนโดมีดีมานด์สูง สะท้อนจากการปิดการขายคอนโดพร้อมอยู่ "ดีคอนโด กาญจนวณิช"  จำนวน 1,268 ยูนิต มูลค่าโครงการกว่า 2,000 ล้านบาท

แนวโน้มตลาดอสังหาฯ พื้นที่หาดใหญ่ คาดขยายตัวสูงขึ้นอีกใน 3-4 ปีข้างหน้า จากแผน พัฒนาโครงการคมนาคมของรัฐ ทั้งโครงการขนส่งมวลชนด้วยระบบราง หรือ "รถไฟฟ้าโมโนเรล" เชื่อมใจกลางเมืองหาดใหญ่กับสนามบิน สายคลองหวะ-สถานีรถตู้ ระยะทาง  12.54 กิโลเมตร

แล้วเสร็จปี 2564

โครงการทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ คาดแล้วเสร็จปี 2564-2565 รวมถึงมอเตอร์เวย์สายหาดใหญ่-สะเดา เส้นทางเชื่อมต่อ การขนส่งสินค้าระหว่างไทยกับมาเลเซีย เปิดประมูลปี 2561 ยังมีแผนพัฒนา ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ คาดแล้วเสร็จ ปี 2573 ยกระดับท่าอากาศยานหาดใหญ่เป็นประตูสู่ภาคใต้สุดของไทย รองรับผู้โดยสาร 10 ล้านคนต่อปี

ศักยภาพทางเศรษฐกิจของพื้นที่หาดใหญ่ เมืองใหญ่สุดในภาคใต้ เป็นศูนย์กลาง ด้านพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม คมนาคม และการเปิดเออีซี ช่วยส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และธุรกิจท่องเที่ยวในพื้นที่ กระตุ้นการจ้างงาน และการเติบโตของกลุ่มอุปสงค์ในตลาดอสังหาฯ จากกลุ่มแรงงานนักลงทุนในและต่างประเทศ ส่งผลราคาที่ดินในพื้นที่หาดใหญ่ขยับตัวสูงขึ้น

 
ที่มา : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
ข่าวพัฒนาสาธารณูปโภค อื่นๆ