Loading

เปิดผลสำรวจที่อยู่อาศัยเหนือเชียงใหม่ฮอตสุด

วันที่ : 4 พฤษภาคม 2560
เปิดผลสำรวจที่อยู่อาศัยเหนือเชียงใหม่ฮอตสุด

นายวิชัย วิรัตกพันธ์ รักษาการผู้อำนวยการ ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคาร สงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ได้จัดทำรายงานสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยภาคเหนือ เพื่อนำเสนอข้อมูลผลสำรวจโครงการที่อยู่อาศัยล่าสุดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พิษณุโลก และตาก โดยเป็นข้อมูลจากการสำรวจภาคสนามของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ในปี 2559 ประเภทโครงการที่อยู่ระหว่างการขาย โดยจัดเก็บเฉพาะโครงการที่มียูนิตเหลือขายไม่ต่ำกว่า 6 ยูนิต โดยพบว่าในจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ (จีดีพี) เพราะมีเมกะโปรเจ็กต์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเป็นตัวขับเคลื่อนการลงทุนของภาคเอกชน ไม่ว่าจะเป็นโครงการขยายสนามบินเชียงใหม่ โครงการรถไฟความเร็วสูง มอเตอร์เวย์เชื่อมเชียงใหม่-เชียงราย และโครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดบริเวณสามแยกแม่โจ้ เป็นต้น ซึ่งแผนดังกล่าวได้เปิดพื้นที่การพัฒนาใหม่ๆ และส่งผลโดยตรงต่อความหนาแน่นของโครงการที่อยู่อาศัยในเชียงใหม่ พบว่ามีโครงการบ้านจัดสรรอยู่ระหว่างการขาย 176 โครงการ รวม 20,667 ยูนิต เหลือขายประมาณ 7,459 ยูนิต โดยมีราคาขายตั้งแต่ 2-5 ล้านบาท

นายวิชัยกล่าวว่า ส่วนจังหวัดเชียงราย มีโครงการที่อยู่อาศัยประเภทโครงการบ้านจัดสรรซึ่งอยู่ระหว่างการขาย 42 โครงการ จำนวน 3,283 ยูนิต มูลค่าโครงการรวม 9,000 ล้านบาท เหลือขายประมาณ 1,745 ยูนิต มูลค่า 5,500 ล้านบาท จังหวัดพิษณุโลกมีโครงการจัดสรรที่อยู่ระหว่างขาย 38 โครงการ จำนวน 2,562 ยูนิต เหลือขายประมาณ 1,180 ยูนิต

จังหวัดตากพบว่ามีโครงการบ้านจัดสรรซึ่งอยู่ในระหว่างการขายจำนวน 11 โครงการ จำนวน 356 ยูนิต เหลือขายประมาณ 222 ยูนิต

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน

 

 

 

ข่าว reic จากสื่อสิ่งพิมพ์ อื่นๆ