Loading

ดัชนีที่อยู่อาศัยไตรมาส1ฟื้น รายใหญ่เปิดโครงการเพียบ

วันที่ : 20 เมษายน 2560
ดัชนีที่อยู่อาศัยไตรมาส1ฟื้น รายใหญ่เปิดโครงการเพียบ

รายงานข่าวจากศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ไตรมาส 1 ปี 60 มีค่าดัชนีความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า 53.5 จุด เป็น 54.2 จุด สูงกว่าค่ากลางที่ระดับ 50 จุด และยังเป็นการเพิ่มขึ้นหลังจากที่ดัชนีมีค่าลดลงติดต่อกัน 3 ไตรมาส ทั้งนี้ดัชนีที่เพิ่มขึ้นนี้เป็นผลมาจากปัจจัยความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการที่มีต่อการขยายธุรกิจด้วยการเปิดโครงการใหม่ที่เพิ่มขึ้นและความเชื่อมั่นต่อการลงทุนที่ยังคงอยู่ในระดับสูง ประกอบกับความเชื่อมั่นจากยอดขาย และการจ้างงานที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

มีค่าดัชนีสูงถึง 61.2 จุด มากกว่าผู้ประกอบการกลุ่มที่ไม่จดทะเบียนที่มีค่าดัชนีเพียง 43.8 จุด ต่ากว่าค่ากลางที่ระดับ 50 จุดส่วนดัชนีความเชื่อมั่นในอีก 6 เดือนข้างหน้า ประจำไตรมาส 1 ปี 60 มีค่าเท่ากับ 65.1 จุด เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 4 ปี 59 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 60.2 จุด และเป็นการเพิ่มขึ้นครั้งแรกหลังจากลดลงต่อเนื่องใน 2 ไตรมาสก่อนหน้านี้แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ - ปริมณฑล มีทิศทางความเชื่อมั่นในเชิงบวกจากยอดขาย ผลประกอบการ และแผนเปิดตัวโครงการใหม่ในอนาคตอีก 6 เดือน หากพิจารณาแยกตามกลุ่มผู้ประกอบการ กลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ มีค่าดัชนีความเชื่อมั่นใน 6 เดือนข้างหน้าสูงแบบก้าวกระโดด

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

 

 

 

ข่าว reic จากสื่อสิ่งพิมพ์ อื่นๆ