Loading

บีทีเอสเทหมื่นล.ลุยรถไฟฟ้า

วันที่ : 6 เมษายน 2560
บีทีเอสเทหมื่นล.ลุยรถไฟฟ้า

บีทีเอสตั้งงบลงทุน ปี 2560-2561 หมื่นล้าน ลุยรถไฟฟ้าสีเขียว หวังรายได้จากวีจีไอเพิ่มกว่าเท่าตัว

น.ส.ตารเกศ ถาวรพานิช เลขานุการ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (BTS) แจ้งเป้าหมายการลงทุนในปี 2560-2561 ว่า จะใช้งบลงทุน 10,300 ล้านบาท แบ่งเป็นการลงทุนในโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวใต้และเหนือ 3,500-5,250 ล้านบาท ซื้อหุ้นเพื่อรักษาสิทธิ 1,900-2,850 ล้านบาท และลงทุนปกติ 60 ล้านบาท

นอกจากนี้ จะนำเงินไปลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คือโครงการธนาซิตี้และโครงการอื่น 880 ล้านบาท อีก 300 ล้านบาท ลงทุนในโรงแรมอีสทิน ธนาซิตี้ และ 270 ล้านบาท ซื้อที่ดิน ที่เหลือจะเป็นการลงทุนในบริษัท วีจีไอ โกลบอล มีเดีย (VGI) บริษัท มาสเตอร์ แอด (MACO) และบริษัท แรบบิท กรุ๊ป 340 ล้านบาท 210 ล้านบาท และ 150 ล้านบาท ตามลำดับ

สำหรับเงินลงทุนจำนวนดังกล่าวยังไม่นับรวมธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เงินลงทุนที่จะร่วมทุนกับบริษัท แสนสิริ อีก 1,500 ล้านบาท ลงทุนในโรงเรียนนานาชาติ 200 ล้านบาท และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท (BTSGIF) 620 ล้านบาท ปรับปรุงระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ (เอเอฟซี) 157 ล้านบาท ปรับปรุงวิทยุ 156 ล้านบาท โครงสร้างสถานี S4 ที่เป็นการลงทุนแบบสัญญาโอนรายได้สุทธิ (NRTA)

อย่างไรก็ตาม ปี 2560-2561 บริษัทตั้งเป้าว่าจะมีปริมาณผู้โดยสารเพิ่มขึ้น 3-5% ค่าโดยสารเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 1% รายได้จากรถไฟฟ้าจะเติบโต 10-12% จากปี 2559-2560 โดยจะมีรายได้จากค่าบริการโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวใต้และเหนือ 6,000-9,000 ล้านบาท โดยรถไฟฟ้าสายสีเขียว (ใต้) จะเปิดให้บริการวันที่ 3 เม.ย.นี้

ทั้งนี้ จะมีรายได้จากบริษัท วีจีไอ โกลบอล มีเดีย 4,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวจากปี 2559-2560 และจะมีสมาชิกแรบบิทการ์ด 9.2 ล้านใบ สำหรับรายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ 650 ล้านบาท และ 200 ล้านบาท จากส่วนแบ่งกำไรสุทธิโครงการร่วมทุนบีทีเอส-แสนสิริ

สำหรับ บริษัท วีจีไอ รายได้ 4,000 ล้านบาท แบ่งเป็น 2,150 ล้านบาท เป็นรายได้จากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบีทีเอสและสื่อ 950 ล้านบาท จากธุรกิจสื่อนอกบ้าน แรบบิทกรุ๊ป 600 ล้านบาท และ 300 ล้านบาท จากธุรกิจอาคารสำนักงานให้เช่าและสื่ออื่น

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

 

 

 

ข่าวพัฒนาสาธารณูปโภค อื่นๆ