Loading

อสังหาฯโคราชปรับฐาน ศูนย์ข้อมูลชี้ซัพพลายบ้านเดี่ยว-คอนโดมิเนียมจำนวนเริ่มลดลง

วันที่ : 22 มีนาคม 2560
อสังหาฯโคราชปรับฐาน ศูนย์ข้อมูลชี้ซัพพลายบ้านเดี่ยว-คอนโดมิเนียมจำนวนเริ่มลดลง

ศูนย์ข้อมูลอสังหาฯ เผยผลสำรวจอสังหาฯ โคราชไตรมาส 3 ปี 2559 ตลาดปรับฐานสู่สมดุล

 

นายวิชัย วิรัตกพันธ์ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ กล่าวว่า ผลสำรวจโครงการที่อยู่อาศัย ณ ไตรมาส 3 ปี 2559 ใน จ.นครราชสีมา อ.เมือง และ อ.ปากช่อง มีหน่วยที่อยู่อาศัยในผังโครงการซึ่งอยู่ในระหว่างการขายทั้งสิ้น 18,312 หน่วย แบ่งเป็น บ้านจัดสรร 12,081 หน่วย ห้องชุด 5,552 หน่วย และบ้านพักตากอากาศประมาณ 679 หน่วย เทียบกับช่วงหนึ่งปีก่อนหน้า มีหน่วยที่อยู่อาศัยในผังโครงการซึ่งอยู่ในระหว่างการขายทั้งสิ้น 17,822 หน่วย แบ่งเป็นหน่วยบ้านจัดสรร 12,193 หน่วย หน่วยห้องชุด 5,023 หน่วย และบ้านพักตากอากาศ 606 หน่วย

 

ประเภทบ้านจัดสรร มีหน่วยบ้านจัดสรรซึ่งอยู่ในระหว่างการขาย 119 โครงการ มีหน่วยในผังโครงการรวมกันประมาณ 12,081 หน่วย เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ซึ่งมีหน่วยบ้านจัดสรรซึ่งอยู่ในระหว่างการขาย 113 โครงการ และมีหน่วยในผังโครงการรวมกัน 12,193 หน่วย มีหน่วยบ้านจัดสรรเหลือขาย 5,116 หน่วย ลดลงจากปี 2558 ซึ่งมีหน่วยเหลือขาย 5,957 หน่วย แบ่งตามพื้นที่ พบว่าโครงการบ้านจัดสรรใน อ.เมืองนครราชสีมา 88 โครงการ ลดลงจากปี 2558 ซึ่งมี 89 โครงการ มีหน่วยบ้านจัดสรรในผัง อ.เมือง รวม 10,330 หน่วย ลดลงจากปี 2558 ซึ่งมี 10,788 หน่วย โดยมีหน่วยบ้านจัดสรรเหลือขาย 4,126 หน่วย ลดลงจากปี 2558 ซึ่งมี 5,144 หน่วย

 

โครงการบ้านจัดสรรอยู่ใน อ.ปากช่อง 31 โครงการ เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ซึ่งมี 24 โครงการ มีหน่วยบ้านจัดสรรในผัง อ.ปากช่อง รวม 1,751 หน่วย เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ซึ่งมี 1,405 หน่วย โดยมีหน่วยบ้านจัดสรรเหลือขาย 990 หน่วย เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ซึ่งมี 813 หน่วย  เมื่อแยกตามระดับราคาพบว่าบ้านจัดสรรระดับราคา 3-5 ล้านบาท มีจำนวนหน่วยเสนอขายสูงสุดคือ 5,515 หน่วย คิดเป็น 46% ของจำนวนหน่วยทั้งหมด ตลาดบ้านจัดสรรใน อ.เมืองนครราชสีมา มีอัตราดูดซับลดลงจาก 5.6% ในช่วงไตรมาส 3 ปี 2558 เป็น 3.5% ในช่วงไตรมาส 3 ปี 2559 และอัตราดูดซับของตลาดบ้านจัดสรรใน อ.ปากช่อง เพิ่มขึ้นจาก 1% ในช่วงไตรมาส 3 ปี 2558 เป็น 2% ในช่วงไตรมาส 3 ปี 2559 ประเภทอาคารชุด มีโครงการอาคารชุดซึ่งอยู่ระหว่างการขาย 40 โครงการ มีหน่วยในผังโครงการรวมกัน 5,552 หน่วย เหลือขาย 1,441 หน่วย จำนวนโครงการและจำนวนหน่วยเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2558 ซึ่งมีโครงการอาคารชุดอยู่ระหว่างการขาย 37  โครงการ ด้วยหน่วยในผังโครงการรวมกัน 5,023 หน่วย

 

แบ่งตามพื้นที่พบว่าจากหน่วยในผังโครงการอาคารชุดทั้งหมดอยู่ใน อ.ปากช่อง 26 โครงการ มีหน่วยห้องชุดในผังโครงการประมาณ 3,124 หน่วย และมีหน่วยเหลือขาย 790 หน่วย อาคารชุดอีก 14 โครงการอยู่ใน อ.เมืองนครราชสีมา มีหน่วยห้องชุดในผังโครงการประมาณ 2,428 หน่วย โดยมีหน่วยเหลือขาย 651 หน่วย ห้องชุดเหลือขายใน อ.ปากช่อง กลุ่มระดับราคา 3.1-5 ล้านบาท เหลือขายสูงสุดจำนวน 232 หน่วย และระดับราคา 2.1-3 ล้านบาท เหลือขายจำนวน 221 หน่วย ขณะที่ในพื้นที่ อ.เมือง กลุ่มระดับราคา 1.5-2 ล้านบาท เหลือขายสูงสุดจำนวน 345 หน่วย และระดับราคา 1.1-1.5 ล้านบาท เหลือขายจำนวน 147 หน่วย โดยอัตราการดูดซับในช่วงไตรมาส 3 ปี 2559 ลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2558

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

 

 

 

ข่าว reic จากสื่อสิ่งพิมพ์ อื่นๆ