Loading

เคาะกทม.ลงทุนสายสีทองบนดินเปิดบริการปี 61

วันที่ : 8 มีนาคม 2560
เคาะกทม.ลงทุนสายสีทองบนดินเปิดบริการปี 61

ครม.ไฟเขียว กทม.ลงทุนรถไฟฟ้าสายสีทองบนดิน วางกรอบเปิดบริการภายในปี 2561 รองรับผู้โดยสาร 47,300 คน/วัน

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (ครม.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบยกเว้นการปฏิบัติตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 17 พ.ค. 2537 เรื่องพื้นที่ที่ควรกำหนดให้ระบบขนส่งมวลชน (รถไฟฟ้า) เป็นระบบใต้ดินโครงการระบบขนส่งมวลชนขนาดรองสายสีทอง (สถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรี-สำนักงานเขตคลองสานประชาธิปก) ซึ่งการยกเว้นการต้องปฏิบัติตามมติ ครม.นี้ จะทำให้กรุงเทพมหานครสามารถก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีทองนี้เป็นรถไฟฟ้าแบบยกระดับบนดินได้

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา กทม.ได้เร่งรัด การจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) ฉบับสมบูรณ์เสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และได้บูรณาการร่วมกับกระทรวงคมนาคม สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่ง และจราจร (สนข.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาจัดลำดับความสำคัญเร่งด่วนในการดำเนินโครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางทั้งขนาดใหญ่และขนาดรองให้สามารถเชื่อมโยงกันได้ โดยคำนึงถึงเส้นทางและระยะทางที่จะพัฒนาให้เหมาะสมเพื่อให้การลงทุนเกิดความประหยัดต่อขนาด  รวมทั้งการพิจารณาใช้โครงสร้างอัตราค่าโดยสารร่วมกันได้

ด้านรูปแบบการก่อสร้างโครงการระบบขนส่งมวลชนขนาดรองสายสีทอง ได้ออกแบบให้เชื่อมต่อการเดินทางกับรถไฟฟ้าสายสีแดง (ช่วงหัวลำโพง-มหาชัย) บริเวณสถานีคลองสาน รวมระยะทาง 2.72 กิโลเมตร (กม.) จำนวน 4 สถานี มีเป้าหมายเปิดบริการปี  2561 สามารถจุปริมาณผู้โดยสาร 47,300 คน/วัน ในส่วนของระบบนั้นเป็นรถไฟฟ้า Automatic Guideway Transit (AGT) (ล้อยาง) การออกแบบโครงสร้างให้ใช้ผิวการจราจรน้อยที่สุด เพื่อลดปัญหาการจราจรบริเวณถนนเจริญนครและถนนกรุงธนบุรี

สำหรับการลงทุนนั้น กทม.ได้ศึกษาไว้ 2 รูปแบบ คือการเปิดให้เอกชนร่วมลงทุนกับ กทม. และอีกทางคือ กทม.ลงทุนเอง โดยใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 24-30 เดือน  ขณะที่ระบบขนส่งยกระดับเทคโนโลยีที่ไม่ซับซ้อน

ที่มา: หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

 

 

 

ข่าวพัฒนาสาธารณูปโภค อื่นๆ