Loading

กรมโยธาฯดันจัดรูปที่ดิน ตามแนวรถไฟฟ้าย่านศูนย์วัฒนธรรมทำมูลค่าที่ดินเพิ่ม-ประหยัดงบเวนคืน

วันที่ : 6 มีนาคม 2560
กรมโยธาฯดันจัดรูปที่ดิน ตามแนวรถไฟฟ้าย่านศูนย์วัฒนธรรมทำมูลค่าที่ดินเพิ่ม-ประหยัดงบเวนคืน

นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวว่า ขณะนี้กรมอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดรูปที่ดินตามแนวรถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันออกช่วงศูนย์วัฒนธรรม-มีนบุรี บริเวณสถานีศูนย์วัฒนธรรมถนนรัชดาภิเษกซึ่งพื้นที่ดังกล่าวมีจำนวน 8 แปลง  82 ไร่ เจ้าของจะต้องแบ่งที่ดินในอัตราร้อยละ 11 ของที่ดินที่มีอยู่เพื่อการจัดรูปใหม่ โดยที่ผ่านมากรมได้ดำเนินการประชุม ชี้แจงวัตถุประสงค์ให้แก่เจ้าของที่ดินได้ทราบไปแล้วว่าหากพื้นที่ดังกล่าวได้รับการจัดรูปที่ดินใหม่จะทำให้ที่ดินทุกแปลงมีมูลค่าเพิ่มขึ้น เพราะพื้นที่จะติดกับถนนตัดใหม่ มีทางเข้า-ออกที่ติดกับสถานีรถไฟฟ้า รวมทั้งภาครัฐจะประหยัดงบประมาณในการเวนคืนที่ดินอีกด้วย  แต่จากการเจรจานั้นกรมยังพบว่ามีเอกชน 2 รายที่ยังไม่ให้ความร่วมมือ  เนื่องจากเจ้าของที่ดินเห็นว่าหากจะมีการตัดถนนผ่านที่ดินก็จะติดถนนตัดใหม่ ดังนั้นจึงต้องการให้เวนคืนมากกว่า

 

นายมณฑล กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตามกรมจะเดินหน้าเจรจากับเอกชนต้องใช้เวลาประมาณ 3 เดือน หากไม่สำเร็จจะต้องแจ้งไปยัง รฟม.ให้ทำการเวนคืนและทางกรมอาจจะพิจารณาไม่จัดรูปที่ดินในจุดดังกล่าวเพราะการจัดรูปที่ดินบางส่วนอาจจะเป็นการเอื้อประโยชน์แก่เอกชน รวมทั้งจะต้องรายงานเรื่องดังกล่าวให้แก่รัฐบาลทราบ ทั้งนี้ทางกรมได้เสนอแนวคิดการจัดรูปที่ดินตามแนวรถไฟฟ้าที่กำลังจะก่อสร้างเพราะหากมีการจัดรูปที่ดินจะทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยที่ใกล้กับรถไฟฟ้าได้มากขึ้น สำหรับในพื้นที่กรุงเทพมหานครปัจจุบันการจัดรูปที่ดินถือว่าทำได้ค่อนข้างลำบากเพราะมีตึกสูงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง หากมีการจัดรูปภาครัฐต้องเสียค่าชดเชยรื้อถอนตึก อีกทั้งประชาชนจะต้องเฉลี่ยที่ดินเพื่อเข้าสู่การจัดรูปมากถึงร้อยละ 30 ซึ่งอาจจะส่งผลให้ประชาชนไม่เข้าร่วม นอกจากนี้ทางกรมยังได้เสนอแนวคิดการจัดรูปที่ดินโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูงซึ่งได้มีการเตรียมข้อมูลเสนอกระทรวงคมนาคมแล้วแต่จะต้องรอให้มีการกำหนดสถานีที่ชัดเจนก่อนจึงจะสามารถดำเนินการได้

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

 

 

 

ข่าวพัฒนาสาธารณูปโภค อื่นๆ