Loading

คาดสินเชื่อบ้านปี 60โต1%

วันที่ : 1 มีนาคม 2560
คาดสินเชื่อบ้านปี 60โต1%

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สรุปสถานการณ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยในปี 2559 และแนวโน้มในปี 2560 พบว่าในปี 2559 สถาบันการเงินทั้งระบบให้สินเชื่อที่อยู่อาศัยบุคคลทั่วไปปล่อยใหม่ทั่วประเทศรวมมูลค่า 5.86 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.4% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยทั้งปี 2558 มีการให้สินเชื่อที่อยู่อาศัยบุคคลทั่วไปปล่อยใหม่มูลค่ามากถึง 5.77 แสนล้านบาท

ทั้งนี้ ยอดสินเชื่อที่อยู่อาศัยบุคคลทั่วไปปล่อยใหม่เพิ่มขึ้นอย่างมากในไตรมาส 4 ปี 2559 โดยมีมูลค่าถึง 1.59 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 16.9% จาก ไตรมาสก่อน แต่เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.04 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

 

สำหรับส่วนแบ่งตลาดสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยปล่อยใหม่ปี 2559 ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งรวมกันยังมีส่วนแบ่ง 56.3% ขณะที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์มีส่วนแบ่ง 28.7% ธนาคารออมสิน 12.7 และสถาบันอื่นๆ มีเพียง 2.3%

สำหรับสินเชื่อที่อยู่อาศัยบุคคลทั่วไปคงค้าง ณ สิ้นไตรมาส 4 ปี 2559มีมูลค่า 3.32 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 2% จากไตรมาสก่อน และเพิ่มขึ้น 7% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยส่วนแบ่งตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัยบุคคล ทั่วไปคงค้าง ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่ง รวมกันมีส่วนแบ่งตลาด 59% ธนาคารอาคารสงเคราะห์มีส่วนแบ่งตลาด 28% ธนาคารออมสิน 10% และสถาบันอื่นๆ มีเพียง 2.5%

ในปี 2560 คาดว่าจะมียอดสินเชื่อที่อยู่อาศัยบุคคลทั่วไปปล่อยใหม่ทั้งระบบจำนวน 5.94 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ประมาณ 1% (มีช่วงคาดการณ์ที่จำนวน 5.7-6.1 แสนล้านบาท) และประมาณการสินเชื่อที่อยู่อาศัยบุคคลทั่วไปคงค้างทั้งระบบมีจำนวน 3.43 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ประมาณ 3% (มีช่วงคาดการณ์ที่จำนวน 3.39-3.47 ล้านล้านบาท)

ฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ กล่าวว่า การปรับตัวของผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จะมีผลอย่างยิ่งต่อ รูปแบบการให้บริการสินเชื่อ โดยธนาคารจำเป็นต้องเพิ่มผลิตภัณฑ์สินเชื่อ รองรับตลาดระดับกลางค่อนข้างสูง ตามกลไกตลาดซึ่งเกิดจากการปรับตัวของผู้ประกอบการรายใหญ่ พร้อมทั้งการ Financial Technology ในการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ ได้กว้างขวางและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ขณะที่ตลาดที่อยู่อาศัยในภูมิภาค เป็นตัวแปรสำคัญของการขายฐานสินเชื่อที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะกลุ่มจังหวัดในหัวเมืองหลัก และจังหวัดในเขตเศรษฐกิจพิเศษ

เชื่อว่าในปี 2560 จะเป็นอีกปีที่การแข่งขันในตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัยจะยังคงมีความรุนแรง โดยเฉพาะธนาคารขนาดกลางและขนาดเล็ก ที่พยายามที่จะช่วงชิงส่วนแบ่ง สินเชื่อที่อยู่อาศัยจากธนาคารพาณิชย์ รายใหญ่ให้มากขึ้น แต่ในขณะเดียวกันก็ยังระมัดระวังการปล่อยสินเชื่อด้วยเช่นกัน

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

 

 

 

ข่าว reic จากสื่อสิ่งพิมพ์ อื่นๆ