Loading

อสังหาริมทรัพยี์ปีนี้คึกคัก ศูนย์ข้อมูลฯชี้ปี 59 ยอดขายทรุด 9.23%

วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2560
อสังหาริมทรัพยี์ปีนี้คึกคัก ศูนย์ข้อมูลฯชี้ปี 59 ยอดขายทรุด 9.23%

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เผยยอดขายบ้านปี 59 ชะลอตัว 9.23% เมื่อเทียบปี 58 เนื่องจากผู้ประกอบการเน้นสร้างบ้านราคาถูกเพื่อให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ขณะที่ปี 60 คาดว่ามีแนวโน้มดีขึ้นตามความต้องการของประชาชนที่เพิ่มสูงขึ้น

นายวิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ในฐานะรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เปิดเผยถึงสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยในปี 2559 ว่าตลาดมีการขยายตัวลดลงทั้งในด้านอุปกทานและอุปสงค์ โดยเฉพาะในด้านอุปทาน การเปิดตัวโครงการใหม่ลดลงอย่างชัดเจน โดยปี 2559 มีโครงการเปิดใหม่ 403 โครงการ รวม 96,526 หน่วย คิดเป็นมูลค่า 303,160 ล้านบาท ภาพโดยรวมลดลงทั้งจำนวนหน่วยและมูลค่าโครงการ รวม 104,856 หน่วย คิดเป็นมูลค่า 394,410 ล้านบาท จำนวนโครงการลดลง 9.23% จำนวนหน่วยลดลง 7.94% และมูลค่าลดลง 23.14% ตามลำดับ

ด้านอุปสงค์การโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์ มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจคือ หลังจากที่มีการเร่งโอนกรรมสิทธิ์ที่เพื่อให้ทันมาตรการลดค่าธรรมเนียมการโอนและค่าจดจำนองในช่วงครึ่งปีแรก การโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์ชะลอตัวลงอย่างเห็นได้ชัดในไตรมาส 3 และกลับมาขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นอีกครั้งในไตรมาส 4 ส่งผลให้ในปี 2559 จำนวนหน่วยการโอนกรรมสิทธิ์กลับไปอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับปี 2557 ประมาณ 174,000-175,000 หน่วย สำหรับจำนวนหน่วยการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดมีสัดส่วนสูงถึง 51% ขณะที่ปี 2558 ห้องชุดมีสัดส่วนเพียง 37%

ด้านมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์มีแนวโน้มลดลงเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน เนื่องจากผู้ประกอบการผลิตบ้านในกลุ่มระดับราคาที่ถูกลงเพื่อให้สอดคล้องกับกำลังซื้อที่มีความสามารถในการซื้อที่อยู่อาศัยลดลงตามภาวะเศรษฐกิจในปี 2559 มูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ รวม 444,113 ล้านบาท ในจำนวนดังกล่าว ห้องชุดมีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นเป็น 44% ขณะที่ปี 2558 มูลค่าการโอนห้องชุดมีสัดส่วน 33% ของมูลค่าการโอนทั้งหมด

สำหรับสินเชื่อที่อยู่อาศัยในปี 2559 พบว่า สถาบันการเงินทั้งระบบให้สินเชื่อที่อยู่อาศัยบุคคลทั่วไปปล่อยใหม่ทั่วประเทศ 586,050 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.4% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยปี 2558 ปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยบุคคลทั่วไป 577,846 ล้านบาท ซึ่งยอดสินเชื่อที่อยู่อาศัยบุคคลทั่วไปปล่อยใหม่เพิ่มขึ้นอย่างมากในไตรมาส 4 ปี 2559 โดยมีมูลค่าถึง 159,064 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16.9% จากไตรมาสก่อน แต่เพิ่มขึ้น 0.04% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ดังนั้น ในปี 259 ตลาดที่อยู่อาศัยมีการปรับตัวตามอุปทานและอุปสงค์ที่มีความสอดคล้องกันมากยิ่งขึ้น

ส่วนแนวโน้มปี 2560 โดยพิจารณาจากสถิติข้อมูลในรอบปีที่ผ่านๆ มา และค่าตัวแปรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง คาดว่าด้านอุปทานในปี 2560 โครงการเปิดขายใหม่จะมีประมาณ 108,000 หน่วย เพิ่มขึ้นจากปี 2559 คิดเป็น 12% และประมาณการที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนในปี 2560 จะมีประมาณ 124,000 หน่วย เพิ่มขึ้นจากปี 2559 คิดเป็น 0.50% ด้านอุปสงค์ในปี 2560 คาสว่าการโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์จะขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2559 คิดเป็น 3% โดยมีประมาณ 180,000 หน่วย และมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ประมาณ 466,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 คิดเป็น 5%

ขณะที่ยอดสินเชื่อที่อยู่อาศัยบุคคลทั่วไปปล่อยใหม่ทั้งระบบ จำนวน 594,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 คิดเป็น 1% และสินเชื่อที่อยู่อาศัยบุคคลทั่วไปคงค้างทั้งระบบ 3,433,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 คิดเป็น 3%

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

 

 

 

ข่าว reic จากสื่อสิ่งพิมพ์ อื่นๆ