Loading

ศูนย์ข้อมูลเปิดตัวเลขบ้านปี 59 เหงากว่า 58/ลุ้นปีนี้กลับมาคึก

วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2560
ศูนย์ข้อมูลเปิดตัวเลขบ้านปี 59 เหงากว่า 58/ลุ้นปีนี้กลับมาคึก

นายวิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานกลยุทธ์ 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) กล่าวในฐานะรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ถึงสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยปี 2559 ว่า ตลาดขยายตัวลดลงทั้งด้านอุปทานและอุปสงค์ (การผลิตและความต้องการซื้อ) มีการเปิดตัวโครงการใหม่ลดลงชัดเจนเพียง 403 โครงการ รวม 96,526 ยูนิต คิดเป็นมูลค่า 303,160 ล้านบาท เทียบปี 2558 เปิดโครงการใหม่ 444 โครงการ รวม 104,856 ยูนิต มูลค่า 394,410 ล้านบาท หรือโครงการลดลง 9.23% และมูลค่าลดลง 23.14% ขณะที่ความต้องการซื้อดูจากยอดการโอนกรรมสิทธิ์อยู่ในระดับใกล้เคียงกับปี 2557 ที่ประมาณ 174,000-175,000 ยูนิต ส่วนแนวโน้มปีนี้คาดว่าจะมีการเปิดตัวโครงการใหม่ประมาณ 108,000 ยูนิต เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ประมาณ 12% และประมาณการที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนในปี 2560 จะมีจำนวนประมาณ 124,000 ยูนิต เพิ่มขึ้นประมาณ 0.5% และคาดการณ์ว่ายอดการโอนจะขยายตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 3% มีจำนวนประมาณ 180,000 ยูนิต มีมูลค่า 466,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 5% มียอดสินเชื่อที่อยู่อาศัยบุคคลทั่วไปปล่อยใหม่ทั้งระบบจำนวน 594,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1%

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน

 

 

 

ข่าว reic จากสื่อสิ่งพิมพ์ อื่นๆ