Loading

ภาพรวม อสังหาฯ ปีนี้บวกสุดๆ

วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2560
ภาพรวม อสังหาฯ ปีนี้บวกสุดๆ

นายวิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานกลยุทธ์ 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดเผยในฐานะรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ถึงแนวโน้มตลาดที่อยู่อาศัยปี 2560 ประเมินจากข้อมูลตลาดที่อยู่อาศัยในรอบปีที่ผ่านมาและค่าตัวแปรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง คาดการณ์ว่าปีนี้จะมีโครงการเปิดขายใหม่จำนวน 108,000 ยูนิต

ประมาณการที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนอยู่ที่ 124,000 ยูนิต เพิ่มขึ้น 0.50% ด้านยอดโอนกรรมสิทธิ์จะขยายตัวเพิ่มขึ้น 3% โดยมีจำนวนประมาณ 180,000 ยูนิต มูลค่าการโอนรวม 466,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5% ในขณะที่คาดว่าจะมียอดสินเชื่อที่อยู่อาศัยบุคคลทั่วไปปล่อยใหม่ทั้งระบบ จำนวน 594,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1% และประมาณการสินเชื่อที่อยู่อาศัยบุคคลทั่วไปคงค้างทั้งระบบ จำนวน 3,433,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3%

ปัจจัยบวกจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล การพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่ง และรถไฟฟ้าสายสำคัญต่างๆ ที่ว่าจะเปิดพื้นที่ใหม่ในปริมณฑล อีกทั้งอานิสงส์จากมาตรการส่งเสริมเขตเศรษฐกิจพิเศษคลัสเตอร์

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด

 

 

 

ข่าว reic จากสื่อสิ่งพิมพ์ อื่นๆ