Loading

ภูเก็ตเปิด โมโนเรล ปี64 ลากยาว60กม.23สถานีถึงท่านุ่น พังงา

วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2560
ภูเก็ตเปิด โมโนเรล ปี64 ลากยาว60กม.23สถานีถึงท่านุ่น พังงา

ผู้ว่าฯภูเก็ตเผย โมโนเรลรอจัดหาผู้ร่วมทุน ระยะทาง 60 กม. 23 สถานี ปลายทางถึงท่านุ่น พังงา คาดเปิดบริการปี 64 เร่งระดมสมองประชุมวางแผนพัฒนาจังหวัดระยะยาว 10 ปี

นายโชคชัย เดชอมรธัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้ารางเบาหรือโมโนเรลในจังหวัดภูเก็ตว่า  ขณะนี้ได้รับการประสานงานจาก สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการดำเนินงานในการร่วมลงทุน หรือ PPP (public private partnership) ในการจัดหาผู้ร่วมลงทุนในเรื่องต่างๆ ซึ่งจะอยู่ในช่วงปี 2560 และขอยืนยันว่าคนภูเก็ตจะได้ใช้รถไฟฟ้ารางเบาในปี 2564 ที่จะถึงนี้อย่างแน่นอน โดยใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง 3 ปี คือ ปี 2561  2562 และ 2563 ตามแผนที่กำหนด

ทั้งนี้ ในส่วนของเส้นทางการเดินรถนั้น จะเริ่มจากสถานี ท่านุ่น จ.พังงา เข้าเส้นทางหลักวิ่งผ่านสนามบิน เข้าเส้นถนนเทพกระษัตรี ผ่านตัวเมืองไปจนถึง 5 แยกฉลอง ระยะทาง 60 กม. มีสถานีย่อย  23 สถานี

ในระยะเวลา 3 ปีนี้ ภูเก็ต จะมีการก่อสร้างเกิดขึ้นอย่างมากมาย และโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้ารางเบา ที่จะก่อสร้างเส้นทางรองรับ จะใช้เส้นทางบนเกาะกลางถนนเท่านั้น หากแล้วเสร็จในอนาคตจะอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาในจังหวัดภูเก็ตได้เป็นอย่างมาก ช่วยแก้ไขปัญหาการจราจร รองรับการเติบโตของระบบเศรษฐกิจของภูเก็ต ที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้สื่อข่าวจังหวัดภูเก็ตรายงานว่า  ภูเก็ตถือว่าเป็นจังหวัดที่ได้รับการคัดเลือกจากรัฐบาลให้เป็นจังหวัดนำร่อง เช่น  เป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลของภูมิภาค หรือมารีน่าฮับ การเป็นเมือง Mice City 1 ใน 5 เมืองของประเทศ และการได้รับการคัดเลือกจากยูเนสโก้ให้เป็น 1 ใน 18 เมือง Gastronomy ของโลก เป็นต้น สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของจังหวัดภูเก็ตทั้งในเรื่องของที่ตั้งและศักยภาพของเมืองในด้านต่างๆ เป็นอย่างดี

เมื่อเร็วๆ นี้ได้มีการประชุมระดมสมองเพื่อการพัฒนาจังหวัดภูเก็ตร่วมกันระหว่าง ภาคส่วนราชการ ภาคเอกชนและภาคประชาชนในวันนี้นั้น มีเป้าหมายเพื่อร่วมกันคิดระดมสมองในการวางแผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ตให้เป็นเมืองที่พัฒนาแล้วในอนาคต

ทั้งนี้ การดำเนินการครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายของการจัดทำแผนพัฒนาเมืองในระยะยาว เป็นเวลา 10 ปี(ปี 2561-2570) โดยจะเป็นการร่วมคิดร่วมทำในลักษณะประชารัฐร่วมกันจากทุกภาคส่วน ซึ่งประกอบไปด้วยส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หอการค้าจังหวัดภูเก็ต สภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต สมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดภูเก็ต สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต สมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน เพื่อบูรณาการแผนพัฒนาจังหวัด และหาจุดร่วมในการพัฒนาร่วมกันทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว

โดยจะดำเนินการร่วมกันครอบคลุมในพื้นที่ 3 อำเภอ  โดยจัดขึ้นเป็นเวลา 3 วัน ระหว่าง วันที่ 25 มกราคม 2560 เวลา 13.00-16.30 น. ณ โรงแรม โบ๊ทลากูน รีสอร์ท ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยทุกภาคส่วนที่อยู่ในพื้นที่อำเภอถลาง จำนวน 200 คน ครั้งที่ 2 วันที่ 26 มกราคม 2560 เวลา 08.00-12.00 น. ณ โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียว ภูเก็ต ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยทุกภาคส่วนในพื้นที่อำเภอกะทู้ จำนวน 150 คน ครั้งที่ 3 วันที่ 30 มกราคม 2560 เวลา 13.00-16.30 น. ณ โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยทุกภาคส่วนที่อยู่ในพื้นที่เมืองภูเก็ต

ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง 3 ปี คือ ปี 2561-2563

ที่มา : หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

 

 

 

ข่าวพัฒนาสาธารณูปโภค อื่นๆ