Loading

รฟม.จ่อเพิ่มมูลค่าที่ดินเวนคืน

วันที่ : 21 มกราคม 2560
รฟม.จ่อเพิ่มมูลค่าที่ดินเวนคืน

รฟม.เตรียมแก้ พ.ร.บ.หวังนำที่ดินเวนมาต่อยอด สร้างรายได้เชิงพาณิชย์ คาด มี.ค. 60 ชง ครม.พิจารณา จ่อนำร่องสายสีส้มตะวันออกช่วงศูนย์วัฒน ธรรมแห่งประเทศไทย-มีนบุรี

นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ รองปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ในเดือน ก.พ.ที่ประชุมคณะกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) จะพิจารณาแนวทางการขอแก้ไข พระราชบัญญัติ รฟม.เพื่อให้ รฟม. สามารถนำที่ดินเวนคืนมาพัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้  จากนั้น จะเสนอกลับมาให้กระทรวงคมนาคมพิจารณา และคาดว่า จะเสนอต่อให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาอนุมัติได้ประมาณเดือน มี.ค.60 นี้ แล้วจึงส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณาออกกฎหมายและประกาศบังคับใช้ต่อไป

สำหรับสาระสำคัญที่มีการแก้ไขเพื่อเปิดทางให้ รฟม. สามารถนำที่ดินที่เวนคืนมาพัฒนาต่อยอดใช้ประโยชน์ทางสังคมบริการสาธารณะหรือการก่อสร้างระบบต่อการคมนาคมขนส่งสาธารณะในรูปแบบต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการเดินทางให้กับประชาชน

นอกจากนี้ การพัฒนาเชิงพา ณิชย์ของพื้นที่สถานีและแนวสาย ทาง จะเป็นส่วนหนึ่งของการสร้าง รายได้รถไฟฟ้า แต่ยังติดขัดข้อกฎ หมายเวนคืน ที่กำหนดวัตถุประสงค์ นำที่ดินเวนคืนมาใช้ในการก่อสร้างเท่านั้น ซึ่งรัฐบาลกำลังเร่งแก้ไขอยู่

ทั้งนี้ การพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มจากที่ดินที่ถูกเวนคืนนั้น คาดว่าจะเริ่มใช้กับรถไฟฟ้าสายสีส้ม (ตะวันออก) ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยมีนบุรี สายสีส้มตะวันตก ช่วงตลิ่งชัน-ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เป็นโครงการนำร่อง และสายอื่นๆ ที่อยู่ระหว่างการเร่งผลักดันไม่ว่าจะเป็นสายสีม่วงใต้ สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย

"ในเบื้องต้นนั้นได้มีการลงพื้นที่เจรจากับเจ้าของที่ดิน แนวเขตทาง ได้รับการตอบรับที่ดีและเห็นด้วย เพราะเป็นการเปิดโอกาสให้ประชา ชนได้ประโยชน์มากกว่าถูกเวนคืนอย่างเดียว" นายพีระพลกล่าว

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

 

 

 

ข่าวพัฒนาสาธารณูปโภค อื่นๆ