Loading

คอลัมน์ เกร็ดธรุกิจ: คอนโดหรูราคาขึ้นแรง

วันที่ : 21 มกราคม 2560
คอลัมน์ เกร็ดธรุกิจ: คอนโดหรูราคาขึ้นแรง

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดทำดัชนีราคาห้องชุด ไตรมาส 4/2559 ในพื้นที่กรุงเทพฯ และเขตปริมณฑล 2 จังหวัด ได้แก่ จ.นนทบุรี และสมุทรปราการ พบว่ามีค่าดัชนีเท่ากับ 124.1 จุด หรือมีการปรับราคาเพิ่มขึ้น 5.5% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีค่าดัชนีเท่ากับ 117.6 จุด

ทั้งนี้ เมื่อแยกแต่ละช่วงระดับราคา พบว่าห้องชุดที่มีระดับราคาไม่เกิน 5 หมื่นบาท/ตารางเมตร (ตร.ม.) มีค่าดัชนีเท่ากับ 118.1 จุด หรือมีการปรับราคาเพิ่มขึ้น 3.1% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีค่าดัชนีเท่ากับ 114.6 จุด

ห้องชุดที่ราคา 50,001-8 หมื่นบาท/ตร.ม. มีดัชนีเท่ากับ 125.7 จุด หรือมีการปรับราคาเพิ่มขึ้น 4.2% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของ ปีก่อน ซึ่งมีค่าดัชนีเท่ากับ 120.7 จุด

ห้องชุดที่มีระดับราคา 80,001-1.2 แสนบาท/ตร.ม. มีค่าดัชนีเท่ากับ 129.5 จุด หรือมีการปรับราคาเพิ่มขึ้น 6% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีค่าดัชนีเท่ากับ 122.2 จุด

ห้องชุดที่มีระดับราคามากกว่า 1.2 แสนบาท/ตร.ม. มีค่าดัชนีเท่ากับ 120.3 จุด หรือมีการปรับราคาเพิ่มขึ้น 5.7% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีค่าดัชนีเท่ากับ 113.8 จุด

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

 

 

 

ข่าว reic จากสื่อสิ่งพิมพ์ อื่นๆ