Loading

สั่งปฏิรูป'รฟท.'ปั๊มรายได้หมื่นล./ปี เร่งแผนไทยศูนย์กลางขนส่งอีอีซี

วันที่ : 29 ธันวาคม 2559
สั่งปฏิรูป'รฟท.'ปั๊มรายได้หมื่นล./ปี เร่งแผนไทยศูนย์กลางขนส่งอีอีซี

นายพิชิต อัคราทิตย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวภายหลังการมอบนโยบายให้คณะกรรมการและผู้บริหารการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) ว่า กระทรวงคมนาคมมีนโยบายปฏิรูป ร.ฟ.ท.อย่างเป็นรูปธรรมและจริงจัง โดยตั้งเป้าการปฏิรูป 3 ด้าน คือ 1.ลดขาดทุนและสร้างรายได้ 2.ปรับปรุงการเดินรถ โดยกำหนดกลุ่มผู้โดยสารให้ชัดเจน และ 3.ยกระดับการขนส่งระบบรางให้เป็นศูนย์กลางการขนส่งในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ (อีอีซี) โดยมอบหมายให้ทางคณะกรรมการ (บอร์ด) ร.ฟ.ท.จัดทำกรอบงานทั้ง 3 ด้านให้แล้วเสร็จ และเสนอถึงตนอีกครั้งภายใน 2 สัปดาห์ข้างหน้า

"ปัจจุบัน ร.ฟ.ท.มีหนี้สินประมาณ 1 แสนล้านบาท ที่ไม่รวมหนี้สินของแอร์พอร์ตเรลลิงก์ ซึ่งต้องของบสนับสนุนจากรัฐบาลทุกปี เนื่องจากรายได้ไม่สอดคล้องกับรายจ่าย ดังนั้นจึงต้องเร่งการปฏิรูป ร.ฟ.ท.ให้เห็นเป็นรูปธรรมภายในปลายปี 2560 โดยตั้งเป้าว่าหลังจากนี้ ร.ฟ.ท.จะมีรายได้อย่างน้อย 1 หมื่นล้านบาท/ปี จากการเดินรถและบริหารสินทรัพย์ โดยเฉพาะในส่วนที่ดินที่ไม่ได้ใช้เพื่อการเดินรถ (นอนคอร์) ที่มีอยู่ประมาณ 4 หมื่นไร่ หรือคิดเป็นมูลค่าเกือบ 80% ของการบริหารสินทรัพย์ ดังนั้น เพื่อดำเนินงานให้เห็นเป็นรูปธรรม ทางกระทรวงคมนาคมจะตั้งบริษัทบริหารสินทรัพย์ หรือบริษัทลูกภายใต้การกำกับดูแลของ ร.ฟ.ท." นายพิชิตกล่าว

นายพิชิตกล่าวว่า ในส่วนการเพิ่มรายได้นอกจากเข้าไปจัดการที่ดินนอนคอร์แล้ว สิ่งสำคัญที่ต้องเร่งทำคือ การปรับปรุงการเดินรถ โดยกำหนดกลุ่มผู้โดยสารให้ชัดเจน เนื่องจากผู้โดยสารรถไฟมีทั้งกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและรายได้สูง หากสามารถแบ่งกลุ่มผู้โดยสารได้จะสามารถให้บริการได้ถูกจุด รายได้จากการเดินรถจะเพิ่มขึ้น ดังนั้นสามารถนำรายได้ในส่วนการให้บริการกลุ่ม ผู้มีรายได้สูงมาชดเชยการให้บริการกลุ่มผู้มีรายได้น้อย รวมถึงการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ อาทิ ที่จอดรถ การเดินรถตรงเวลา

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน

 

 

 

ข่าวพัฒนาสาธารณูปโภค อื่นๆ