Loading

รฟท.คลี่ปมรถไฟ"สายสีแดง"ช้า

วันที่ : 26 ธันวาคม 2559
รฟท.คลี่ปมรถไฟ"สายสีแดง"ช้า

นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร ผู้ว่าการ การรถไฟ แห่งประเทศไทย(ร.ฟ.ท.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการก่อสร้างรถไฟชานเมืองสายสีแดงช่วงบางซื่อ- รังสิต และสถานีกลางบางซื่อว่า ในส่วนของสัญญา 1 (งานก่อสร้างสถานีกลางบางซื่อ และศูนย์ซ่อมบำรุง) และสัญญา 2 (งานก่อสร้างทางรถไฟบางซื่อ-รังสิต) นั้น ขณะนี้พบว่า ล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด ซึ่งการรถไฟฯได้หารือร่วมกับผู้รับเหมาในการปรับเปลี่ยนแนวทางการก่อสร้างเพื่อให้ตัวโครงการสามารถเปิดให้บริการได้ในปี 2563

ในส่วนปัญหาเรื่องการบุกรุกพื้นที่ หรือปัญหาข้อพิพาทต่างๆ เพื่อให้การส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างที่ยังติดปัญหาอยู่ ทางการรถไฟฯก็จะรีบเร่งรัดดำเนินการให้เร็วที่สุด

ทั้งนี้ การรถไฟฯจะมีการประชุมร่วมกับกลุ่มผู้รับเหมาทุกเดือนเกี่ยวกับความคืบหน้าในงานก่อสร้างเพื่อให้สามารถดำเนินการเข้าสู่งานสัญญา 3 (งานจัดหาระบบรถไฟฟ้า และเครื่องกล รวมถึงจัดหาตู้รถไฟฟ้า)ได้ทันตามแผน เนื่องจากหากจะรอให้งานสัญญาที่ 1 และ 2 แล้วเสร็จก่อนก็คงจะไม่ทันตามแผนงานเดิมที่เคยกำหนดไว้

นายวุฒิชาติกล่าวอีกว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้นโยบายไว้ว่าต้องการให้มีพื้นที่จอดรถที่เชื่อมต่อกับเส้นทางรถไฟ เพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางเชื่อมต่อไปยังระบบขนส่งมวลชนอื่นๆ ได้นั้น ในเบื้องต้นจะเร่งการใช้พื้นที่สถานีกลางบางซื่อ เป็นจุดรองรับพื้นที่จอดรถก่อน หากไม่เพียงพอก็สามารถใช้พื้นที่มักกะสัน และพื้นที่แถบชานเมืองของการรถไฟฯมาพัฒนาพื้นที่จอดรถเพิ่มได้ แต่จะต้องมีการจ้างบริษัทที่ปรึกษาเข้ามาตรวจสอบปริมาณรถยนต์ในแต่ละพื้นที่เสียก่อน ทั้งนี้โครงการดังกล่าวอาจให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมลงทุนสร้างพื้นที่จอดรถด้วย เพราะถือเป็นหนึ่งในการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์บริเวณดังกล่าว เพื่อหารายได้ให้กับการรถไฟฯ โดยจะเร่งรวบรวมข้อมูลต่างๆ และนำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการ การรถไฟฯโดยเร็วที่สุด

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

 

 

 

ข่าวพัฒนาสาธารณูปโภค อื่นๆ